Gratis behandling för ländryggsproblem

Publicerad

BenHar du problem med din ländrygg som aldrig vill bli bra? Provat många behandlingar, tränat själv men smärtan återkommer?

Söndagen den 9 november håller Dr. Ben Benjamin, Ph.D. i Sports Medicin och grundare av the Muscular Therapy Institute, en öppen klinik med fokus på ländryggsproblem, tillsammans med Kroppsterapeuternas mycket duktiga terapeuter.

Kostnadsfritt! Om du kostnadsfritt vill delta under insyn av Ben Benjamin och få behandling av deltagarna ska du anmäla dig till info@kroppsterapeuterna.se senast den 4 november. Vi har ett begränsat antal platser!

Plats: Scandic Ariadne Södra kajen 37 Tid: 09.15 – 12.15

Hotell Scandic Ariadne ligger vid Värtahamnen på Gärdet i Stockholm. Röd T-bana, det finns gott om p-platser!

Välkommen!

 

 

 

Forskning kring alternativ smärtlindring

Publicerad

Forskningen inom det komplementärmedicinska området, såsom träning, TENS, massage, akupunktur och på kognitiv beteendeterapi (KBT) för neuropatisk smärta är begränsad. En del personer får god smärtlindring av dessa metoder, men effekterna på gruppnivå är måttliga, enligt studier. Fördelen med metoderna är att de sällan ger oönskade biverkningar.

I studier där patienter tillfrågats om vad de själva tycker hjälper mot deras smärta kommer ofta just komplementärmedicinska behandlingsmetoder upp. Värme, massage och träning anses vara bland de mest effektiva. Många berättar också om att de får lindring av till exempel akupunktur, yoga och meditation. Patienterna berättar att de sällan får erbjudande om kompletärmedicinska behandlingsmetoder från hälso- och sjukvården, men skulle önska att annat än läkemedel kunde erbjudas som behandling för deras neuropatiska smärta.

 

 

Långtidsstudien Opinion Hälsa klar efter sju år

Publicerad

Den sjuåriga långtidsstudien Opinion Hälsa är nu klar och den 4:e och sista stora medborgarundersökningen är avslutad.

Opinion Hälsa initierades 2007 och den första medborgarundersökningen genomfördes kvartal 1 2008. Under de nästan sju år som projektet löpt har allmänhetsundersökningar belyst och tagit temperaturen på frågor av betydelse för den långsiktiga utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Exempel på frågor och teman som under åren belysts är e-hälsa, data-revolutionen och den gränsöverskridande vården.

Under de år som projektet bedrivits har mycket hunnit hända.

Bland annat har:

 • de smarta telefonerna gått från noll till att ha tagit över världen. Enbart Apple har sedan hösten 2007 sålt 240 miljoner smarta telefoner.
 • sociala medier gått från rand-fenomen till folknöje.
 • apoteksmonopolet avskaffats.
 • Carema-skandalen fört upp privatiseringsfrågan högt på dagordningen.
 • Google Health startats och gått i graven. Google har istället startat det framtidsinriktade vårdbolaget Calico.
 • det nationella vård-IT-projektet fått ett omtag och nu finns nya förhoppningar genom NPÖ2.
 • en ny e-hälsomyndighet instiftats.
 • Maciej Zaremba upplyst allmänheten om paradoxer i vården med New Public Management.
 • medborgarsatsningen på hälsokontot HälsaFörMig både hissats och dissats på grund av juridiskt schabbel och oklara principer.

Samtidigt finns det mycket som inte förändrats. Då som nu gäller fortfarande att:

 • de nationella IT-satsningarna går för långsamt trots regelbundna omtag i en resa utan den stora visionen.
 • vårdens långsiktiga finansiering inte är något som någon politiker vill ta tag i.
 • rörelsen fortsätter mot en kronisk och i vissa stycken permanent brist på vård- och omsorgspersonal.

Peter Feldt
generalsekreterare
Kroppsterapeuterna

 

Ben Benjamin ger nya workshops i november

Publicerad

140405_0458

Ben Benjamin kommer tillbaka till Sverige för nya workshops.

Ben Benjamin, nestor inom muskulär terapi ooch idrottsmedicin, kommer till Sverige och Norge i november för att hålla workshops i ortopedisk massage. I våras höll han en  mycket uppskattad utbildning i axelproblematik i samband med Kroppsterapeuternas inspirationshelg. När Ben Benjamin nu återkommer till Norden ger han tre workshops i Stockholm, Malmö och Oslo. Denna gång kommer fokus att ligga på  ländryggssmärta och hur man kan minska, förebygga och eliminera problem i detta område.

Paneldebatt om BOT-avdraget i Almedalen

Publicerad

Annika_Billstrom

Annika Billström debatterar om BOT-avdraget i Almedalen.

Almedalens vassaste paneldebatt!
Valmöjlighet i vården – är det en realitet? För vem?

Har vi råd att avstå från de miljarder kronor som skulle
kunna sparas samhället genom att stödja insatser för egen hälsa?

Är BOT-avdraget en möjlighet?
Frågorna är många men hur låter svaren?

Alexandra Pascalido är moderator för den debatt som Svenska Akupunkturförbundet TKM inbjuder till.

Plats: Joda Bar & Kök i Visby hamn, måndagen den 29 juni kl. 14.00 – 15.00.

Passa på att säga vad du tycker, ställ frågor eller bara lyssna till panelen som bland annat består av Alexandra Charles 1.6 miljoners-klubben, Annika Billström ordförande Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Rolf-Gunnar Karlsson läkare, politiker, journalister, med flera.

Frågor besvaras av:
Mats Fredland, ordförande Svenska Akupunkturförbundet TKM
073-584 71 81

Arbetet med BOT-avdraget går vidare

Publicerad

Kroppsterapeuterna  arbetar vidare enligt den femåriga strategi förbundet tagit fram kring ett införande av BOT-avdraget. I mars lämnades en motion in till Riksdagen Av Anne Marie Brodén (m) som handlade om försök med BOT-avdrag i Region Skåne och Region Halland.

– Det var inte överraskande att vi fick avslag, det viktigaste av allt är att vi är uthålliga och envisa. Det tar lång tid med nya förslag, säger Annika Billström, ordförande i Kroppsterapeuterna.

– Vi har under ett par års tid uppvaktat riksdagspartierna och försökt påverka dem, fortsätter hon. Vi har även nyligen arbetat fram en debattartikel där vi uppmanar samtliga partier att våga utreda BOT-avdraget. Vi kräver att frågan utreds och att man tittar på vilka förutsättningar som finns för genomförandet.

Enligt Annika Billström krävs ingen ny komplicerad modell som måste gås igenom ekonomiskt och juridiskt, tack vare att  BOT-avdraget bygger på samma premisser som RUT- och ROT-avdragen.

– Vi vill däremot att man sätter en ram för vilka inom friskvårdsbranschen som ska omfattas av BOT-avdrag, säger hon.

I egenskap av ordförande i Kroppsterapeuterna kommer Annika Billström att uppvakta både barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) och socialminister Göran Hägglund (kd) i frågan. Och snart stundar Almedalsveckan.

– Under Almedalsveckan bokar vi möten med politiker för att informera om BOT-avdraget. Vi kommer även att med all sannolikhet delta på Akupunkturförbundets seminarium och berätta om BOT.

Maria Andersson – Årets medlem 2014

Publicerad

Maria Andersson

Årets medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund 2014 är Maria Andersson.

Maria Andersson, som driver Arvika Muskelverkstad, blev juryns val av årets medlem. I juryns motivering framgår att Maria med stor entusiasm och mycket energi engagerat sig i förbundets aktiviteter, både som deltagare och som arrangör.

I över 20 år har hon varit verksam i branschen och har idag en anställd.

– Vi är ju 4 500 medlemmar så jag hade verkligen inte på känn att jag skulle bli vald, säger hon. Men när Peter Feldt gick runt på årsmötet och läste motiveringen, bland annat att personen tidigare var medlem samtidigt i de båda förbunden SMRF och SKR  – så förstod jag att det kunde vara jag, säger hon.

”Marias energi och positiva framtoning är en förebild för alla som befinner sig i hennes närhet”, står det vidare i juryns motivering. Maria är tidigare prisbelönt som årets företagskvinna år 2000 av Arvika kommun samt Företagarna i Värmland, och hon blev även ”Årets FIA 2009” – ett pris genom den kvinnliga företagarföreningen FIA i Arvika.

Som årets medlem i KrY är hon – förutom äran – nu 5 000 kronor rikare och försedd med diplom som redan är uppsatt i väntrummet på hennes mottagning.