Kompetensutveckling

Som medlemsförmån finns möjlighet att erhålla Kroppsterapeuternas sigill Kompetensutvecklad för att visa på kunskaper på en högre nivå.

 

Kriterier för Kompetensutvecklad sigill 2

  • Varit yrkesverksam i minst tre år i sin profession.
  • Utvecklat sig med relevanta vidareutbildningar om minst 15 heldagar.
  • Alternativt gjort Kroppsterapeuternas validering motsvarande 30 hp.
  • Följer Kroppsterapeuternas Etiska regler.

 

Hur går det till:

  • Maila in ditt diplom och en beskrivning på utbildning/utbildningarna till info@kroppsterapeuterna.se.
    Alternativt om dokumenteten redan finns inskickade så hänvisa till dem.
  • Bifoga registrering eller anställningsbevis med information om din yrkesverksamhet under minst tre år.

 

Sigill nummer två kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att visa på professionell kunskap. 

Sigillet erhålls både i digital- och pappersform.

 

 

 

 


Hur går det till?

Grupperna startar fyra gånger per år (1/3,1/6,1/9,1/12). Valideringen sker på distans i ett webbverktyg från Nordiskt valideringsforum som är enkelt att använda. Du har 6 månader på dig att göra valideringen utan extra kostnad. Hur lång tid det tar att genomföra den beror på hur ofta du kan avsätta tid.

Priset är 2 500 kr exkl. moms för medlemmar och 9 500 kr exkl. moms för icke medlemmar.


Anmälan
:

Anmälan görs till validering@kroppsterapeuterna.se. Maila ditt namn, medlemsnummer, personnummer, e-post samt önskad startgrupp OBS! Anmälan är bindande en vecka före bokad startmånad.

Inloggningsuppgifter skickas efter anmälan och betald faktura

Har du frågor så kontakta oss gärna på validering@kroppsterapeuterna.se

Läs mer om validering på Nordiskt valideringsforum