Kompetensutveckling

OBS! För tillfället gör vi ett upphåll med validering i Kroppsterapeuterna.

 

Validera dina kunskaper

Du ska vara yrkesverksam som kroppsterapeut eller annat inom friskvårdsbranschen och  har arbetat i branschen i minst tre år. Du bör ha utvecklats via t ex vidareutbildning, workshops, föreläsningar, samarbeten med andra aktörer eller annan motsvarande erfarenhet och vill synliggöra din kompetens. Då har du en unik chans genom Kry Validering. Efter genomförd och godkänd validering får du ett kompetensbevis  och ett sigill  som du kan använda i din verksamhet, t ex vid marknadsföring, i upphandling, vid anställning, i  cv etc för att visa på professionell kunskap. Valideringen är ingen utbildning, utan ett sätt att synliggöra de kompetenser du redan införskaffat.  Validering motsvarar kunskaper i nivå med 30 högskolepoäng.


Områden (moduler) som valideras:

  • Anatomi/fysiologi
  • Bemötande
  • Beröring
  • Etik
  • Hygien
  • Hälsa olika synsätt
  • Katastrofmedicin/ABC
  • Lagar och regle
  • Sjukdomslära
  • Företagande (valbart)

(Om du läst minst 30 hp i Antatomi/fysiologi och Sjukdomslära kan du istället skicka in intyg på detta)


Hur går det till?

Grupperna startar fyra gånger per år (1/3,1/6,1/9,1/12). Valideringen sker på distans i ett webbverktyg från Nordiskt valideringsforum som är enkelt att använda. Du har 6 månader på dig att göra valideringen utan extra kostnad. Hur lång tid det tar att genomföra den beror på hur ofta du kan avsätta tid.

Priset är 2 500 kr exkl. moms för medlemmar och 9 500 kr exkl. moms för icke medlemmar.


Anmälan
:

Anmälan görs till validering@kroppsterapeuterna.se. Maila ditt namn, medlemsnummer, personnummer, e-post samt önskad startgrupp OBS! Anmälan är bindande en vecka före bokad startmånad.

Inloggningsuppgifter skickas efter anmälan och betald faktura

Har du frågor så kontakta oss gärna på validering@kroppsterapeuterna.se

Läs mer om validering på Nordiskt valideringsforum