Mer om shiatsu

Shiatsu – en ung gren på ett gammalt träd

Shiatsu bygger på den japanska massagen anma, som har djupa rötter i det österländska tänkandet. Under de senaste tusen åren har anma kompletterats med kinesiska medicinkunskaper och västerländsk medicin, och på så sätt utvecklades en ny behandlingsmetod som i början av 1900-talet fick namnet shiatsu.
Ordet shiatsu betyder fingertryck.

 

Shiatsu internationellt

Det Europeiska Shiatsu Förbundet (ESF) är en organisation som sammankallar nationella shiatsuföreningar över hela Europa.

ESF är medlem i the European Public Health Alliance (EPHA) Europeiska folkhälsoalliansen. Shiatsuförbundet i Belgien håller för närvarande i sekretariatet för ESF.
I vissa länder inom EU är det inte lagligt att praktisera Shiatsu såvida man inte är kvalificerad sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare. Även om det är friare, i till exempel England och Irland, att utöva alternativa terapiformer, anser man även där att det är viktigt att stödja europeiska terapeuters initiativ och att skapa en mer öppen lagstiftad miljö för Shiatsu.

Forskning  För att få större officiell acceptans för Shiatsu och påvisa dess effektivitet genomför ESF ett forskningsprojekt som sträcker sig över hela Europa.

Utveckling av läroplan  Andra pågående projekt i ESF, inkluderar ett där målet är att fastslå en minimum nivå för utbildning (kurslängd, innehåll o.s.v.), som är acceptabel för alla medlemsländer. Detta för att tillåta utövare att praktisera i alla ESF´s medlemsländer samt för att förenkla proceduren att ansluta sig till olika nationella förbund.

Medlemsländer  Belgien – Belgische Shiatsu Federatie England – Shiatsu Society UK  Grekland – shiatsugr.gr Irland – Shiatsu Society of Ireland Italien – FederShiatsu Italia Spanien – Association Profesionales de Shiatsu Tjeckien – shiatsuasociace.cz Österrike – Osterreichischer Dachverband für Shiatsu