Om oss

Kroppst-m-text-under-JPGKroppsterapeuternas Yrkesförbund är ett ideellt yrkesförbund som organiserar massörer, zonterapeuter, kinesiologer, spaterapeuter, akupressörer, aromaterapeuter, shiatsuterapeuter, taktilterapeuter, ayurvedamassörer, ekologiska hudvårdsterapeuter, friskvårdskonsulter, personliga tränare, rosenterapeuter och yogamassörer.

Vi är branschens största förbund.

Våra medlemmar är välutbildade, följer branschens etiska regler och innehar en patient- och ansvarsförsäkring. I år genomför våra drygt 4 300 medlemmar tillsammans nära 3,5 miljoner behandlingar.

Kroppsterapeuterna arbetar bland annat för:

  • att möjliggöra mer svensk forskning om massagens och kroppsterapiernas positiva effekter
  • att se över lagstiftningen som reglerar våra medlemmars yrkesutövande
  • att få skyddade yrkestitlar
  • att t ex massage ska ingå i integrativ vård där vårdtagaren själv kan välja vårdalternativ
  • att Sverige som 96 andra länder ska erkänna WHOs rekommendationer att erkänna komplementär- och alternativmedicinska metoder
  • att friskvårdskostnader ska vara fullt avdragsgilla för både den enskilde och arbetsgivaren
  • att kroppsterapibehandlingar ska vara momsbefriade (i vården) och ha 6 % moms i övrigt (som andra friskvårdsinsatser inom idrotten)
  • att patienter och kunder kan skyddas genom skyddade yrkestitlar för seriösa och kvalitetssäkrade kroppsterapeuter