Nätverksgrupper

I nuläget finns det sex stycken nätverksgrupper inom Kroppsterapeuterna: massage, zonterapi, shiatsu, akupressur, kinesiologi och rosenmetoden. Varje grupp har egen budget och en fast arbetsgrupp.

Akupressur

Kontaktperson
Iris Karlsson
info@irisakupressur.se

Kinesiologi

Kontaktperson
Sabine Rosén
sabine.inspiration@gmail.com

Massage

Kontaktperson
Kansliet, info@kroppsterapeuterna.se

Shiatsu

Kontaktperson
Mia Josjö
mia.josjo@comhem.se

Rosenmetoden

Kontaktpersoner
Johanna Landin
landinjohanna@hotmail.com

Zonterapi

Kontaktperson
Gunilla Tholfson
gunilla.tholfson@spray.se