Publicerad juni 18, 2014

Arbetet med BOT-avdraget går vidare

Kroppsterapeuterna  arbetar vidare enligt den femåriga strategi förbundet tagit fram kring ett införande av BOT-avdraget. I mars lämnades en motion in till Riksdagen Av Anne Marie Brodén (m) som handlade om försök med BOT-avdrag i Region Skåne och Region Halland.

- Det var inte överraskande att vi fick avslag, det viktigaste av allt är att vi är uthålliga och envisa. Det tar lång tid med nya förslag, säger Annika Billström, ordförande i Kroppsterapeuterna.

- Vi har under ett par års tid uppvaktat riksdagspartierna och försökt påverka dem, fortsätter hon. Vi har även nyligen arbetat fram en debattartikel där vi uppmanar samtliga partier att våga utreda BOT-avdraget. Vi kräver att frågan utreds och att man tittar på vilka förutsättningar som finns för genomförandet.

Enligt Annika Billström krävs ingen ny komplicerad modell som måste gås igenom ekonomiskt och juridiskt, tack vare att  BOT-avdraget bygger på samma premisser som RUT- och ROT-avdragen.

- Vi vill däremot att man sätter en ram för vilka inom friskvårdsbranschen som ska omfattas av BOT-avdrag, säger hon.

I egenskap av ordförande i Kroppsterapeuterna kommer Annika Billström att uppvakta både barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) och socialminister Göran Hägglund (kd) i frågan. Och snart stundar Almedalsveckan.

- Under Almedalsveckan bokar vi möten med politiker för att informera om BOT-avdraget. Vi kommer även att med all sannolikhet delta på Akupunkturförbundets seminarium och berätta om BOT.