Exempel på mall för samtycke

Eftersom alla medlemmars företag och verksamheter ser olika ut är det svårt att ta fram en allmängiltig "mall" när det gäller samtycke. Men här kommer ett enkelt exempel på hur ett samtycke skulle kunna formuleras.

Förslag - Samtycke

HUR: Skapa ett formulär, på papper eller digitalt, som det passar dig och din verksamhet bäst, där kunden kan ge sitt samtycke till din behandling av personuppgifter och känsliga uppgifter (kallade hälsouppgifter nedan).  Samtycket kan godkännas av kunden genom att kunden till exempel kryssar i en ruta och skriver under med sitt namn till att ditt företag lagrar deras uppgifter i samband med att du tar deras hälsouppgifter och anamnes. Ett förslag är att du när en ny kund kommer första gången ber att de ger sitt samtycke. Befintliga kunder kan du be om samtycke när de gör sitt nästa besök.

VAD: Förslag på formulering av samtycke

"Härmed samtycker jag till att FÖRETAGET X får spara och lagra mina uppgifter - såsom namn/ e-postadress/telefonnummer/hälsouppgifter/annat. Detta för att kunna utföra de tjänster/behandlingar/annat som FÖRETAGET X erbjuder."

VAR:  I ditt väntrum kan du sätta upp information om hur du använder kundernas uppgifter i just din verksamhet och/eller lägga ut informationen på din hemsidan. Se exempel nedan.

 

Exempel 1

Läs hur Kry beskriver sin verksamhet för medlemmarna

 

Exempel 2

Så här formulerar Specsavers sin förfrågan om samtycke för marknadsföring.