Försäkringskassan

Som egenföretagare har du samma rättigheter och skyldigheter som när du är anställd. Skillnaden är hur din sjukpenninggrundande inkomst räknas ut, antal karensdagar och hur du anmäler dig vid sjukdom.

För att få ersättning vid sjukdom som egenföretagare anmäler du dig till Försäkringskassan dag 1 som du blir sjuk. Du kan välja antal karensdagar du vill ha; 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar.

Om du inte väljer får du automatiskt 7 dagar. Det tar 7 dagar från att du valt tills det gäller så anmäl antal karensdagar du önskar när du startar ditt företag. Om du väljer mer än 7 dagar i karens bör du känna till att det inte är säkert att du kan ändra och välja till kortare karens efter att du fyllt 55 år.

Som grund för din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) tittar Försäkringskassan på de tre senaste årens taxerade inkomst. Är det en uppåtgående trend ser de på det senaste årets inkomst. Du har även möjlighet att själv komma in med uppgifter som stärker att du har en högre inkomst än tidigare år.

Om du precis startat ditt företag, är i ett så kallat uppbyggnadsskeende vilket FK anser är 24 månader, kan din SGI istället baseras på vad du skulle haft som anställd inom motsvarande. Uppgifterna hämtas från SCB:s lönedatabas eller om du kan verifiera vad en lön brukar ligga på.

Vad händer om jag jobbar deltid som anställd och deltid i eget företag?

Om du arbetar 2 dagar som anställd och 3 dagar i ditt egna företag och har valt 1 karensdag så får du 1 karensdag som anställd och 1 karensdag som egenföretagare.

Till Försäkringskassan