Publicerad oktober 15, 2014

Forskning kring alternativ smärtlindring

Forskningen inom det komplementärmedicinska området, såsom träning, TENS, massage, akupunktur och på kognitiv beteendeterapi (KBT) för neuropatisk smärta är begränsad. En del personer får god smärtlindring av dessa metoder, men effekterna på gruppnivå är måttliga, enligt studier. Fördelen med metoderna är att de sällan ger oönskade biverkningar.

I studier där patienter tillfrågats om vad de själva tycker hjälper mot deras smärta kommer ofta just komplementärmedicinska behandlingsmetoder upp. Värme, massage och träning anses vara bland de mest effektiva. Många berättar också om att de får lindring av till exempel akupunktur, yoga och meditation. Patienterna berättar att de sällan får erbjudande om kompletärmedicinska behandlingsmetoder från hälso- och sjukvården, men skulle önska att annat än läkemedel kunde erbjudas som behandling för deras neuropatiska smärta.