Frågor och svar - Coronapandemin

Här kommer vi att publicera medlemsfrågor som anknyter till Coronapandemin och de svar vi fått från Folkhälsomyndigheten eller annan berörd myndighet/expert. Ställ dina frågor till vår generalsekreterare, Desiree Blomberg på desiree.blomberg@kroppsterapeuterna.se

 

Fråga ställd till Folkhälsomyndigheten den 26 maj 2021

Fråga: Om man blir vaccinerad borde det ju vara så att blodpropp ej uppkommer med en gång utan tar lite tid på sig att uppstå, kanske 10-14 dagar. Om man efter 10 dagar går på massage och har en blodpropp man inte vet om, skulle den vid massagen kunna tryckas iväg och hamna på något olämpligt ställe. Därför verkar 24 timmar vara alldeles för kort tid att vänta efter vaccination. Hade inte 1 månad varit mer lämpligt så att ej massören kan bli anklagad för felaktig behandling?

Svar: FHM i samarbete med Vårdguiden tycker inte att vi behöver ta höjd mer än de satta 24 timmarna som vi redan använder oss av. Det sjuksköterskan på Vårdguiden poängterade var, att vi kunde ställa några frågor innan behandlingen, att personen verkligen känner sig fullt frisk. MEN det är inget som vi som behandlare behöver stå till svars för eller ta hänsyn till. De har heller inte fått in några rapporter att detta skulle vara ett problem.

 

Fråga ställd till Folkhälsomyndigheten den 23 mars 2021

Fråga: En medlem jobbar både som massör och inom äldreomsorgen har valt att ha uppehåll med massagen. Nu har medlemmen fått båda vaccindoserna vilket också de som bor på äldreboendet har fått. Är det ok/tryggt att börja massera igen?

Svar: FMH tycker att absolut att hen kan återgå till vardagen och fortsätta följa de allmänna rekommendationerna gällande hygien. Hen har egentligen aldrig haft något krav på sig att upphöra med sin verksamhet. 

 

Frågor ställda till Folkhälsomyndigheten den 4 mars 2021.

Fråga: Hur hamnar medicinska fotterapeuter i vaccinationsordningen. De med remissavtal? De utan remissavtal?

Svar: Olika regler gäller för olika regioner. Det bästa är att gå in på 1177.se och titta vilka rekommendationer som finns i din region.

Fråga: Hur hamnar medicinska massageterapeuter i vaccinationsordningen. 

Svar: Olika regler gäller för olika regioner. Det bästa är att gå in på 1177.se och titta vilka rekommendationer som finns i din region.

Fråga: Vilka krav finns det för att terapeuter ska kunna uppvisa att de har tagit det nya vaccinet?

Svar: Det finns inga regler eller krav kring det.

 

Frågor ställda till Folkhälsomyndigheten den 4 februari 2021.

Fråga: Kan jag som behandlare göra DUO-behandlingar (Bad&Massage)? Frågan var ställd även om rummet var tvunget att vara 20kvm?

Svar: Enligt Pandemilagen så omfattas endast butiker/gym/köpcentrum av 10-kvadratmetersregeln, men att väntrum bör begränsas.  Begränsningen gäller inte i själva behandlingsrummet. Det innebär att det går bra att ge DUO behandlingar.

Fråga: Hur ser smittrisken ut i trånga/varma/fuktiga utrymmen?

Svar: Allt detta påverkar virusets livslängd på ytor och i luften, men man vet fortsatt inte på vilket sätt. Om det kortar ner eller ökar livslängden.

Fråga: Vid anställning: Om det blir inspektion i lokalerna, vem är ansvarig? Den anställde, arbetsgivaren eller uppdragsgivaren? Det vill säga: Vem blir bötfälld?

Svar: Alla frågor gällande Pandemilagen hänvisar FHM till Länsstyrelsen https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

Men FHM tog reda på svaret. I de fall arbetsgivaren inte följer lagen och ”tvingar” anställda till att göra saker som faller utanför lagen är arbetsgivaren ansvarig. Om en anställd på eget bevåg inte följer Pandemilagen blir det den anställda som är ansvarig. Likaså gäller det uppdragsgivare.

 

Frågor ställda till Folkhälsomyndigheten den 22 januari 2021.

Fråga: Behöver mina kunder använda mask vid behandling?

Svar: Det finns inga krav på mask vid behandling däremot kan du välja själv om du vill att dina kunder ska använda mask

Fråga: Vad räknas som medicinsk motiverad behandling?

Svar: FHM kan inte ge något tydligt svar utan säger att mycket ansvar ligger hos kunden som bokar sin tid. Det vill säga, personer borde inte boka en behandling om de inte känner ett behov. Det är individuellt och om dina kunder känner att de har ont eller vet att de behöver behandling preventivt så föreligger ett behov. 

 

Frågor ställda till Folkhälsomyndigheten den 15 januari 2021

Vaccinet

Fråga: Hur ska vi tänka runt det här med vaccinet?

Svar: Gällande vaccinet så är den första dosen en start för att kroppen ska komma ihåg viruset och göra sig redo för att bygga upp ett försvar. Alla har fortsatt risk att utveckla covid-19.

Fråga a: Kan vi ge massage till klienter som har tagit vaccinet, Dos 1. Smittar klienterna då?

Fråga b: Kan vi ge massage till klienter som har tagit vaccinet? Dos 2 Smittar klienterna då?

Fråga c: Från det att en klient har tagit sin första dos, ska det gå 28 dagar till nästa gång. Kan de gå på massage under dessa 28 dagarna?

Svar på fråga a, b c: Ni kan själv välja att fortsätta behandla klienter med samma försiktighetsåtgärder som innan vaccinet. Efter dos 2, så är alla skyddade till ca 95%. Det är lite olika på de olika vaccinleverantörerna och ingen får välja vaccinleverantör, utan vi får ta den vi får, men vi får samma leverantör vid bägge sprutorna. Tiden mellan sprutorna spelar ingen roll utan tills vidare ska vi fortsätta ha samma försiktighetsåtgärder som innan vaccinet. Det betyder: Ni kan fortsätta behandla med samma försiktighetsåtgärder som innan vaccinet.

Fråga: Efter dos 2 ska det gå 7 dagar innan de själva kan räknas som att de inte kan bli smittade, stämmer det?

Svar: Ja.

OBS: Det forskas fortfarande om vi är fortsatt smittbärare efter vaccinationen. FHM kunde inte svara på den frågan i dagsläget.

Fråga: Är vi skyldiga som massör/massageterapeut/behandlare att meddela våra klienter att vi har tagit vaccinet??

 Svar: Nej, eftersom vaccinet är frivilligt

Fråga: Kan det vara så att om vi väljer som massörer/massageterapeuter/behandlare att ta vaccinet, smittar vi då ? Kan vi jobba?

Svar: Det forskas fortfarande om vi är fortsatt smittbärare efter vaccinationen så FHM kan inte svara på det i dagsläget.

Fråga: Behöver vi sjukskriva oss för att vi har valt att vaccinera oss?

Svar: Nej

Fråga: Efter att ha vaccinerats, hur länge ska man vänta innan det är lämpligt att ta en behandling.

Svar: 24 timmar