Publicerad juni 01, 2020

Hallå där, Mia Josjö, ordförande och tillförordnad generalsekreterare!

Du håller i rodret tills en ny generalsekreterare är på plats. Nu sammanföll det med en period som är den svåraste vårt samhälle upplevt på över hundra år. Hur går det?

- Ja det är verkligen en omvälvande och oviss tid som vi lever i nu och vi alla blir drabbade på något sätt, samtidigt behöver vi jobba vidare och lita på att det kommer en tid när vi kan jobba fritt igen och behandla klienter så som vi är vana att göra. Jag är övertygad om att våra tjänster kommer behövas mer än någonsin framöver. Jag ser det som min viktigaste roll att möta medlemmarna där de befinner sig, vare sig det är i deras oro och rädsla eller om det är att få ta del av och inspireras av deras kreativitet i att lösa utmanande situationer. Samtidigt som jag självklart också tittat på vad vi behöver göra utifrån kansliet, hur vi kan spara och planera för framtiden. Nu handlar det främst om att våga leda med lugn och ro fast det stormar runt oss, ta en dag i taget och lägga fokus och energi på det som vi kan kontrollera. Det är så viktigt att inte låta sig dras med och om man tänker på sitt ledarskap, så är ju krissituationer då man verkligen sätts på prov. Men det är klart att det har inneburit ganska mycket mer arbete än vad jag var inställd på.

 

Hur kom det sig att du engagerade dig i styrelsearbetet och hur får du det att hänga ihop med att behandla klienter?

- När jag är på min praktik och ger behandling eller coachande samtal är det full närvaro som gäller där, det är min oas. Jag kan nästan uppleva det som en slags meditation att ge shiatsubehandling. Samtidigt har jag ett behov av att ge uttryck för min organisationsförmåga, att leda, vara en del av en grupp. Jag gillar att engagera mig och tycker att det är stimulerande att ha de här uppdragen för förbundet. Jag gillar att samverka och verka för att stärka vår identitet som förbund som spiller ned på allas våra medlemmars verksamheter och deras varumärken. Precis som när jag möter klienter på min praktik så drivs jag av att se människor växa, hitta vad som är hälsa för var och en.

 

Berätta lite om din bakgrund!

- Jag kommer från en karriär som volleybollspelare, där jag spelat såväl i landslaget som i elitserien. På gymnasiet gick jag vårdlinjen och trodde att jag skulle läsa vidare till sjukgymnast som det hette då. Men under min idrottskarriär fick jag själv hjälp av naprapat vilket jag valde att utbildade mig till och började jobba som i slutet av åttiotalet.

 

Idag jobbar du även med shiatsu, coaching och akupunktur. Hur kom det sig?

- Shiatsun kom jag i kontakt med i mitten av nittiotalet, då jag själv mottog en behandling och det var en stark upplevelse, jag kände att det verkligen var något större. Så jag utbildade mig till shiatsuterapeut och senare även akupunktör och coach.

 

Vad är det som driver dig?

- Jag är en sökare och drivs av att förstå både mig själv och andra människor. Jag ger behandlingar och jobbar med coaching av allt från individer till ledningsgrupper och möter så många olika personer. Det är spännande, men också utmanande för mig, som har väldigt lätt att påverkas mycket av andra människors stämning och hälsa. Där har jag stor nytta av shiatsun och alla de lärare jag har mött där. Utifrån den filosofin är det en ständig påminnelse och träning att som terapeut verka utifrån en medveten närvaro, att lyssna in, att vara kvar i sitt eget centrum, att följa det som är, att ha ödmjukheten och att förstå att jag inte vet vad som är bäst för någon annan, släppa sitt eget ego. Detta, den ökade medvetenheten kring det egna ansvaret med sunda gränser är så viktig för min egen hållbarhet och viktigt att alltid ha med sig när man som vi jobbar med att hjälpa människor.

 

Har du någon hjärtefråga?

- Jag brinner för och hoppas på är att vi kan öppna upp mer för en vård där klienten är i centrum och dess valmöjligheter breddas. Jag hade förmånen att få vara med i en studie i integrativ vård för flera år sedan. Projektet utgick från en vårdcentral i söderförort dit människor sökte sig för ryggproblem och fick då valmöjligheten att prova olika discipliner från den komplementära medicinen. Huvudansvaret låg hos patientens läkare och resultaten i studien var väldigt positiva.

 

Om du får sia lite om framtiden, hur tror du att vi påverkas av den här tiden på lite längre sikt?

- Jag tror att vi verkligen kommer att ifrågasätta våra värderingar och vad som är viktigt för oss och att det kommer att påverka vår hälsa. Det här tvingar oss ju att dra ner på tempot och omsorg till oss själva och vår nästa blir allt viktigare. Det kommer att bli allt tydligare att alla är en del av en helhet, att vi behöver varandra, att vi behöver samarbeta. Vi som förbund, vilket är ni medlemmar och kansliet tillsammans med våra förtroendevalda, vi behöver fortsätta vårt viktiga arbete med svensk friskvård och när isoleringen lättar kommer det att bli tydligt att vårt arbete inte tar slut i och med den här krisen.

 

Text: Ulrika Hoffer

Foto: Eva Britt Flatbacke