Information från Kroppsterapeuterna/Nordic Försäkring/Svedea: Viktig information med anledning av Coronaviruset

Spridningen av COVID-19 i Sverige samt i övriga delar av världen påverkar oss alla i stor utsträckning, både privat samt i företagandet. Vi förstår att många medlemmar är oroliga för konsekvenserna pga spridningen av Corona-viruset.

Då frågorna strömmar in avseende hur försäkringarna gäller kring Corona-viruset har vi sammanställt lite info som gäller gentemot medlemmar inom Kry.

Allteftersom olika frågeställningar dyker upp, så ”fyller vi på” med olika scenarior.

 

Allmänt om företagsförsäkringar/medlemsförsäkringar:

När det gäller företagsförsäkringar/medlemsförsäkringar som finns generellt i Sverige (men även internationellt), så finns det normalt sett inget försäkringsmoment som lämnar ersättning i händelse av att man måste stänga sin verksamhet pga ett virusutbrott. Däremot så finns det möjlighet för vissa verksamheter inom livsmedelsproduktion, livsmedelsbutiker och restauranger att ibland teckna en sk epidemiavbrottsförsäkring – som kan lämna ersättning vid en epidemisk smittsam sjukdom likt det vi nu ser i Coronaviruset.

 

Medlemsförsäkring:

Medlemsförsäkringen via Kroppsterapeuterna har en av de bredaste försäkringsomfattningar som idag kan erbjudas av försäkringsbranschen (oavsett försäkringsbolag). Villkoren för medlemsförsäkringen via Kry följer försäkringsbranschens standard, idag finns det inte några framtagna speciallösningar baserat på Corona-viruset.

 

Stängning av klinik: avbrottsförsäkring:

I medlemsförsäkringen Grund ingår en avbrottsförsäkring, allmänt uttryckt ersätter försäkringen den förlust av täckningsbidrag som uppstår pga en faktisk skada (brand/vatten eller inbrottsskada) på dina saker/din lokal. Att lokalen är stängd pga Coronaviruset är inte detsamma som att den är skadad, det finns tyvärr inte något försäkringsskydd för denna händelse. (Möjligt att diskutera hyresreduktion med hyresvärd?)

 

Avbokningar av behandlingar:

Rena avbokningar från kunder/gäster i förebyggande syfte vid oro osv, är ingen händelse som försäkringen kan hjälpa till med – utan anses vara en affärsrisk enligt försäkringsbolagen.  (Hur ser avbokningsreglerna ut?)

 

Medlem blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall:

Har medlem valt utökningen företagsförsäkring Plus/Fristående Sjukavbrott så gäller denna som vanligt. Karenstiden är 30 dagar – finns inget undantag för Coronaviruset.

 

Medlem sätts i karantän:

Medlem erhåller sjukskrivningsintyg och har företagsförsäkring Plus/Fristående Sjukavbrott – anmäl sjukskrivningen – karenstiden är 30 dagar. OBS! Medlem måste vara sjuk för att få ersättning, det räcker inte att man blir satt i karantän t ex pga att man varit utomlands eller har smitta på kontoret.

 

Tjänsteresa:

Ingår i medlemsförsäkringen – inga ändringar i nuvarande regler. Kan ersätta resekostnader om medlemmen själv (eller någon annan nära anhörig) insjuknar eller råkar ut för olycksfall. (Om du önskar avboka resan – hur ser avbokningsreglerna ut?)

 

Om du insjuknar eller råkar ut för olycksfall under tjänsteresan – inga ändringar i nuvarande regler. Ersättning utbetalas för nödvändiga och skäliga vårdkostnader.

 

UD:s rekommendationer:

Var noga med att kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din tjänstereseförsäkring gäller: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

 

Försäkringskassan:

Om du befinner dig inom EU kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning genom Försäkringskassan. Läs mer på forsakringskassan.se   https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

 

Folkhälsomyndigheten:

Ta även del av informationen: www.folkhalsomyndigheten.se

 

Har du frågor eller funderingar så ber vi dig kontakta oss: ky@nordic.se  alternativt 0470- 75 12 00.

Vi besvarar frågeställningarna så fort vi har möjlighet.

 

 

Sidan uppdaterad: 17 mars