Kriterier för medlemskap

Här kan du läsa mer om vilken utbildningsnivå som krävs för att bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Klassisk massage –Inom massage arbetar man med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler). Inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser  bland annat i massage  och muskeltöjningar. En massageterapeut arbetar både i friskvårdande och förebyggande syfte med att förebygga muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle.  En massageterapeut arbetar även med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.

Zonterapi/Reflexologi – inom detta yrkesområde krävs specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Zonterapi/Reflexologi bygger på den naturmedicinska teorin om de kroppsliga sammanhangen med ett väl utvecklat kommunikationsnät inte bara för blod-, lymfa- och nervbanor utan även via meridianerna i kroppen. Metoden har ett friskvårdande och förebyggande syfte. Behandlingen stimulerar även kroppens eget självläkningssystem och fungerar på kroniska och akuta problem.

Shiatsu – inom detta yrkesområde krävs specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Shiatsu bygger på den japanska massagen anma, som har djupa rötter i det österländska tänkandet. Shiatsu ökar kroppens självläkande förmåga och förebygger sjukdomar. Terapeuten arbetar med tryck, sträckningar och mjuka justeringar i ett dynamiskt flöde.

Rosenmetoden – inom detta yrkesområde krävs specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen. Behandlingen bidrar till djup avspänning och en ökad kroppsmedvetenhet.

Näringsterapi – inom detta yrkesområde krävs specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser. En näringsterapeut arbetar med att med hjälp av rätt sammansatt kost och näringstillskott optimera klienternas hälsa utifrån deras genetiska förutsättningar.

Kinesiologi – inom detta yrkesområde krävs specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Kinesiologi är en modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära som kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap. Kinesiologen använder sig av så kallad manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.

Yogalärare – inom detta yrkesområde krävs specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser. En yogalärare  undervisar i och lär ut olika former av fysisk yoga. En yogalärare arbetar med att ge sina elever redskap i form av meditationstekniker, andningsövningar (pranayama) och kroppsställningar (asanas) som de behöver för att utveckla en djupare kropps- och självkännedom.

Akupressur – inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Akupressuren har sitt ursprung i orientalisk medicin. Den har utvecklats ur traditionell kinesisk medicin (TKM).

Aromaterapi - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Aromaterapi är en behandling där terapeuten använder eteriska oljor som masseras in på hela kroppen. Oljan påverkar våra minnen och den del av hjärnan som kontrollerar hormonsystement.

Taktilterapi - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Taktilterapi är en medveten och strukturerad beröring av huden. Taktilterapi kan definieras som en sinnesträning och en omsorgspedagogisk metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa.

Ayurveda massage - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Metoden grundar sig på en omfattande behandlingssekvens som heter Pancha-Karma. Det är ett urgammalt sätt att rena och föryngra kroppen.

Spaterapi - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. I Spaterapi används olika typer av lera, oljor och alger med mera till bad, massage och inpackningar, för lindring och befrämjande av hälsa.

Ekologisk hudvårdsterapi - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. En ekologisk hudvårdsterapeut ser till hela människan, inte bara till hudens yta, hur den mår och vilka produkter den behöver utan väger in hudvårdsrutiner, motionsvanor, kostvanor, tankar och känslor.

Friskvårdskonsult/Hälsopedagog - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det finns många olika inriktningar på en friskvårdskonsult/hälsopedagog då skolorna har olika profil och bredd, men generellt sett analyserar, coachar och genomför de friska förändringar hos individer och på arbetsplatser via fysträning, kostrådgivning, vägledning och massage.

Personlig träning - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det finns olika typer av PT-utbildningar med olika inriktningar, men generellt sett är denna träning individanpassad och utgår från den enskilda kundens behov och önskemål. En personlig tränare fokuserar inte enbart på fysisk aktivitet utan arbetar även med kostfrågor och mental coachning.

Kost/näringsrådgivning – inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser.En kostrådgivare ger råd om hälsosam kost och hjälper sina klienter att tänka sunt utifrån ett individuellt perspektiv. Tillsammans med kostrådgivaren går klienten igenom sina kostvanor, sätter upp mål och gör en plan för att nå dem.

Yogamassage - inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Yogamassage är en avkopplande men samtidigt aktiv form av behandling där massage, stretching och andning kombineras vilket stärker kroppens naturliga tillstånd av hälsa.

Yogainstruktör – inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. En yogainstruktör undervisar i och lär ut olika former av fysisk yoga.  En yogainstruktör arbetar med att ge sina elever redskap de behöver för att utveckla en djupare kropps- och självkännedom.

Rosenrörelseinstruktör – inom detta yrkesområde krävs  fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser. En Rosenrörelse-instruktör arbetar med lära ut  rörelser som skapar avslappning, ökar kroppsmedvetenheten, ger bättre kroppshållning och balans. Rörelserna är utarbetade så att kroppens alla muskler och leder får röra sig i sitt fulla omfång och ger också en friare andning och bättre cirkulation.

Tips på utbildning - När du väljer utbildning är det viktigt att du väljer en gedigen och seriös utbildning. Var därför noga med att välja en seriös skola med professionell inriktning.

Kontakta gärna kansliet för information om utbildningen kvalificerar för medlemskap. I utbildningskalendern finns även tips på utbildningar och startdatum.