Publicerad oktober 06, 2014

Långtidsstudien Opinion Hälsa klar efter sju år

Den sjuåriga långtidsstudien Opinion Hälsa är nu klar och den 4:e och sista stora medborgarundersökningen är avslutad.

Opinion Hälsa initierades 2007 och den första medborgarundersökningen genomfördes kvartal 1 2008. Under de nästan sju år som projektet löpt har allmänhetsundersökningar belyst och tagit temperaturen på frågor av betydelse för den långsiktiga utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Exempel på frågor och teman som under åren belysts är e-hälsa, data-revolutionen och den gränsöverskridande vården.

Under de år som projektet bedrivits har mycket hunnit hända.

Bland annat har:

 • de smarta telefonerna gått från noll till att ha tagit över världen. Enbart Apple har sedan hösten 2007 sålt 240 miljoner smarta telefoner.
 • sociala medier gått från rand-fenomen till folknöje.
 • apoteksmonopolet avskaffats.
 • Carema-skandalen fört upp privatiseringsfrågan högt på dagordningen.
 • Google Health startats och gått i graven. Google har istället startat det framtidsinriktade vårdbolaget Calico.
 • det nationella vård-IT-projektet fått ett omtag och nu finns nya förhoppningar genom NPÖ2.
 • en ny e-hälsomyndighet instiftats.
 • Maciej Zaremba upplyst allmänheten om paradoxer i vården med New Public Management.
 • medborgarsatsningen på hälsokontot HälsaFörMig både hissats och dissats på grund av juridiskt schabbel och oklara principer.

Samtidigt finns det mycket som inte förändrats. Då som nu gäller fortfarande att:

 • de nationella IT-satsningarna går för långsamt trots regelbundna omtag i en resa utan den stora visionen.
 • vårdens långsiktiga finansiering inte är något som någon politiker vill ta tag i.
 • rörelsen fortsätter mot en kronisk och i vissa stycken permanent brist på vård- och omsorgspersonal.

Peter Feldt
generalsekreterare
Kroppsterapeuterna