Mer om GDPR - länkar och tips

Datainspektionen

Information om GDPR

Enkla grunder om dataskydd - med fokus på mindre företag

Känsliga uppgifter

 

Här kan du göra ett självtest för att förebereda dig på den nya lagen.

Till självtestet

 

Checklista - tips för egenkontroll