Mer om Rosenmetoden

Allteftersom livet formar oss har vi lärt oss att hålla tillbaka och ta kontrollen över våra känsloreaktioner. Det som en gång var ett sätt att överleva eller hantera omständigheter i vår omgivning, kan så småningom börja ta sig uttryck som smärta eller spänningar i kroppen. Rosenmetoden ger dig en möjlighet att komma tillbaka till och göra medvetet det som begränsar, håller ihop eller gör ont. Det du blir medveten om kan du acceptera eller släppa taget om.

Forskning visar att Rosenmetoden kan ge:

  • Förbättrad psykisk hälsa
  • Förbättrad fysisk hälsa
  • Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
  • Stöd i personligt växande
  • Utökad kraft att genomföra livsförändringar

Rosenmetoden internationellt

www.rosenmethod.org - Roseninstitutet i USA

www.rosenmethod.com.au - Rosenmetoden i Australien

www.rosenmetoden.org - Rosenmetoden i Danmark

www.rosenmethod.co.uk - Rosenmetoden i Storbritannien

www.rosenterapia.com - Rosenmetoden i Finland

http://methode.rosen.free.fr  – Rosenmetoden i Frankrike

www.rosenmetoden.net - Rosenmetoden i Norge

http://rosenmetod.ru - Rosenmetoden i Russland

www.methoderosen.ch - Rosenmetoden i Schweiz

www.rosenmethode.de - Rosenmetoden i Tyskland

www.rosenjournal.org - Rosen Method International Journal

webbtidskrift för Rosenterapeuter och Rosenrörelseinstruktörer