Försäkringsnämnden

Försäkringsnämnden består av representanter från Kroppsterapeuternas styrelse, kansliet, försäkringsmäklaren Nordic och från försäkringsbolaget Svedea. Försäkringsnämnden går igenom statistik och ärenden på övergripande basis. Nämnden rapporterar till styrelsen och underlag från möten generarer ofta artiklar i medlemstidningen Kroppsterapeuten.
Om du har frågor gällande förbundets försäkringar kontakta gärna kansliet på 08-32 80 00 eller info@kroppsterapeuterna.se