Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet verkar för att upprätthålla en hög kvalitetsnivå på de utbildningar som uppfyller våra krav och kriterier för medlemskap. Rådet behandlar dessutom även ärenden för godkännande avseende vidareutbildningar, medlemsärenden och övergripande kvalitetsfrågor för branschen.

Kvalitetsrådet är underställt styrelsen och har möten ca sex-åtta gånger per år.

Kvalitetsrådet nås via kansliet på 08-32 80 00 eller info@kroppsterapeuterna.se