Referenscitat

Referenscitat kan till exempel vara uttalanden från medlemmar om vikten av att vara medlem i en branschorgansiation? Uttalanden från kunder till medlemmar om vikten av kvalitetssäkrade behandlare? Eller annan form av uttalande om vikten av kroppsterapier. Eller något annat kopplat till kroppsterapibranschen. De kan vara i form av film, ljudfil,  text o bild, med mera.