Regeringens åtgärdspaket för småföretagare

I regeringens förslag från den 25 mars riktat till småföretagare görs olika satsningar för att underlätta att driva sitt företag vidare.

Om du inte redan gjort det så läs på och se vilka åtgärder som kan gälla för dig och vara till hjälp för ditt företagande.

Informationen under punkterna nedan är hämtad från regeringens hemsida.

Ta också del av Skatteverkets samlade information för företagare.

I krispaketet ingår:

Tillfälligt sänkta arbetsavgifter och egenavgifter

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivar­avgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Läs mer

Möjlighet att få tillbaka skatt genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan sätta av hela sin vinst för år 2019, upp till högst 1 miljon kronor, till periodiseringsfond. För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor.

Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminär skatt. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019.

Läs mer

Tillfällig rabatt för hyreskostnader

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

En förordning hur detta ska ske håller på att tas fram men det är alltså hyresvärdarna som ansöker om stödet. Från regeringens sida säger man  enligt fastighetsvärlden.se:

"– Alla de företag som nu har fullt upp med att klara verksamheten slipper administrationen, det tar hyresvärden hand om. Här förutsätter vi att hyresvärdarna är generösa mot sina hyresgäster och ser till att det här stödet kommer hyresgästerna till gagn och att de är beredda att agera snabbt och hjälpa hyresgäster som är i en väldigt svår situation, sa finansmarknadsminister Per Bolund, på regeringens pressträff under onsdagen."

Läs mer

Möjlighet till anstånd och återbetalning av skatteinbetalningar

Alla företag, även egenföretagare, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Egenföretagare kan när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten kan stärkas.

Under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot

Läs mer på regeringens hemsida.

Information hos Skatteverket

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Läs mer