Publicerad juli 01, 2015

Senior Aktivitet-projektet är i gång

Kroppsterapeuterna är en av flera stora organisationer som deltar i projektet Senior Aktivitet. Projektet handlar om att kartlägga hälsoaktiviteter bland cirka
3 000 seniorer i åldern 65-85 år som ett underlag för framtida hälsoprevention och friskvårdstjänster. De andra aktörerna i projektet är Telia, Region Skåne, PRO, Korpen, Corviva, PostNord, Riksidrottsförbundet och Kairos Future.

Seniorerna i undersökningen, som bland annat rekryterats av Kroppsterapeuternas medlemmar, har utrustats med ett aktivitetsarmband som registrerar data om deras fysiska aktivitet. Dessa data samlas på ett personligt hälsokonto. Deltagarna får också besvara ett antal enkäter. De data som samlas in analyseras för att se hur aktivitetsvanorna kopplar till hälsan. Deltagarna i projektet kan själva ta del av sina personliga aktivitetsdata i en app som utvecklats för projektet.

Projektet vill bland annat få svar på hur dagens seniorer ser på sin livsstil, vilka fysiska aktiviteter man ägnar sig åt och hur ny teknologi kan stimulera aktivitet och ge underlag för framtidens hälsotjänster.

Projektet startade i maj och en första rapport presenterades under Almedalsveckan i Visby.