Självtest - förbered dig inför GDPR

SRF-konsulterna  har tagit fram ett självtest med utgångspunkt i PUL (Personuppgiftslagen) som du kan göra för att förebereda dig inför den nya GDPR.

Till självtestet