Publicerad mars 07, 2017

"Som att ha kollegor"

Anna-Lisa Framgård2

- Förbundet har en mångfald med alla terapiformer som jag tycker är en styrka.

PT:n och massageterapeuten Anna-Lisa Framgård brinner verkligen för sitt jobb.

– Vilket annat jobb ger dig så mycket uppskattning och bekräftelse? All glädje du möter och positiv feedback du får från kunderna är helt fantastisk och stärker verkligen självförtroendet.

Anna-Lisa Framgård kom­binerar en anställning som byggprojektledare med sitt egna företag som personlig tränare och massagetera­peut. Något som ger en bra mix även om hon håller på att skapa utrymme för att satsa mer på sitt egna företag. Framöver vill hon jobba som PT, massageterapeut och som stugvärd i fjällen.

– Jag gillar verkligen naturen så att få ta del av den ibland och hjälpa männ­iskor ibland känns som en toppenbra kombination.

 

Varför är du med i Kroppsterapeu­terna?

Det ger mig mycket, både för mitt företagande och för mig som terapeut. Förutom försäkringsbiten så vet jag att förbundet arbetar med mina frågor och driver branschen framåt. Att arbeta som terapeut är både socialt och ensamt. Via förbundet kommer jag i kontakt med andra likasinnade och det tycker jag är viktigt. Alla medlemmar som jag träffat är trevliga och det arrangeras roliga och bra saker såsom föreläsningar och event.

 

Vad är din erfarenhet av idrottseve­nemang och mässor som Kroppste­rapeuterna är med på?

Jag har varit med på idrottsevent och mässor i många år. Det är kul att stå tillsammans med andra terapeuter och behandla. Det ger mig inspiration, kun­skapsutbyte, en chans att se hur andra terapeuter jobbar och samtidigt få nya kollegor. Att vara med på eventen har även gett mig nya kunder.

 

Vad är din erfarenhet av de föreläs­ningar och workshops som Kropps­terapeuterna arrangerar regelbun­det?

Eventen är alltid välplanerade, innehåller intres­santa saker och det är alltid duktiga fö­reläsare. Jag lär mig nytt, blir inspirerad och känner att jag håller mig uppdaterad på det som är nytt i branschen och att jag hela tiden vidareutvecklas. Jag får också en chans att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter när det gäller kundbemö­tande, patientfall och etik.

 

Hur får du nya kunder?

Främst mun till mun, d v s mina kun­der rekommenderar mig till andra. Jag är extremt noga med att ge en så bra be­handling som möjligt och att föreslå en ny tid innan de går. Mina behandlingar anpassar jag efter vad kunden söker för. Vissa kommer för avslappning, andra för ont i rygg/axlar/nacke. En del har tränat för mycket eller inte alls.

Vad är det bästa med att vara med­lem i Kroppsterapeuterna?

Det är ett forum, nästan som en familj dit man kan vända sig till vid frågor.

Kroppsterapeuterna har hjälpt mig i mitt företagande på många sätt till ex­empel med bra försäkringar, validering av mina kunskaper och när jag velat köpa saker som en bänk via Annonstorget på medlemssidan.

FAKTA

Namn: Anna-Lisa Framgård

Ålder: 62 år

Ort: Skogås utanför Stockholm

Arbetar som: licensierad PT och gruppträningsinstruktör, Diplomerad och certifierad massageterapeut.

Medlem i Kroppsterapeuterna: Sedan 2007.

Tips till andra terapeuter: Var noga med att se personen du har framför dig och anpassa dig efter vad den personen vill och var noga med bemötandet. Var lyhörd! Somliga vill ha ordentliga tag medan andra bara vill koppla av under tystnad.

Detta har jag blivit bättre på: Jag upplever själv att jag blivit bättre på att sälja in teknik och förståelse om varför de ska träna/göra övningar m m till mina kunder

Text: Pauline Hegner

Foto: Anneli Hildonen