Checklista före val av utbildning

Innan du väljer utbildning och utbildningsanordnare är det bra att ta reda på och gå igenom följande.

 • Finns en studieplan med utbildningsinnehåll, antal timmar med mera? Jämför de olika skolornas studieplaner.
 • Ingår eller tillkommer eventuell utrustning, studiematerial med mera?
 • Hur känd är utbildningsanordnaren i branschen?
 • Vilken kompetens har lärarna som undervisar? Arbetar de även praktiskt med det som de undervisar i?
 • Om möjligt, gör ett studiebesök på skolan eller gå på eventuella informationskvällar för att prata med elever och lärare
 • Hur kan du finansiera din utbildning?
 • Hur klarar du ditt uppehälle under studietiden?
 • Hur mycket tid bör sättas av utöver lektionstid?
 • Berättigar utbildningen till medlemskap i Kroppsterapeuterna så att du kan teckna en ansvars- och behandlingsskadeförsäkring?
 • Har utbildningsanordnaren även fortbildningar eller andra kurser ifall du vill läsa mer?
 • Har skolan samarbete med företag som du kan söka jobb hos?
 • Ifall du funderar på att arbeta utomlands; Hur står sig utbildningen internationellt?

När du väljer utbildning är det viktigt att du väljer en gedigen och seriös utbildning. Var därför noga med att välja en seriös skola med professionell inriktning.

Kroppsterapeuternas yrkesförbund har sedan många år tillbaka granskat närmare 300 utbildningar. Anledningen till detta är att kunna sätta de nivåer av kvalitetssäkring som branschen behöver. Läs mer om vilka skolor/utbildningar som utbildar kroppsterapeuter och som har ingått samarbetsavtal med förbundet.

Se kalender med aktuella kursdatum för de skolor förbundet har samarbetsavtal med.