Samarbetsavtal

Sammanfattning av samarbetsavtal mellan skola och förbund

En samverkan ger:

 • Skolan ökade möjligheter att utveckla sin verksamhet, bl.a. genom att skapa förutsättningar för att kvalitetssäkra sina elever
 • Ett erbjudande om adekvat försäkringsskydd till skolan, elever och dess kunder
 • En möjlighet att utveckla och etablera branschen

Kroppsterapeuterna:

 • Ger skolan intyg (kvalitetssigill) som påvisar samarbetet
 • Marknadsför skolans logotyp och länk på Kroppsterapeuternas hemsida.
 • Rekommenderar skolan som utbildare
 • Ger skolan möjlighet att erbjuda utbildningar via utbildningskalendern på Kroppsterapeuternas hemsida.
 • Ger skolan tillstånd att använda Kroppsterapeuternas logotyp och kvalitetssigill i skolans egen marknadsföring
 • Utvecklar och driver Kroppsterapeuternas affärsnätverk i vilket skolan kommer att ingå I.

Skolan:

 • Marknadsför Kroppsterapeuternas logga på skolans hemsida
 • Ger möjlighet för Kroppsterapeuterna att skicka material till eleverna
 • I gemensam planering erbjuda Kroppsterapeuterna schemalagd tid för elevinformation från Kroppsterapeuterna
 • Ingå i Kroppsterapeuternas affärsnätverk

 

*Affärsnätverkets syfte är att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte, rådgivning, utbildning och utökat kontaktnät.

**Förutsättningen för samarbetet är att Kroppsterapeuterna kvalitetssäkrat utbildningar skolan avser att erbjuda och genomföra.