Hälsorådgivare

Hälsorådgivarens (Friskvårds-/hälsopedagogens) yrke innebär att förebygga ohälsa genom att informera och inspirera människor till att välja en sundare livsstil.

En hälsorådgivare skräddarsyr friskvårdsprogram för människors varierande behov.

Det finns många olika inriktningar på en verksamhet som hälsorådgivare då skolorna har olika profil och bredd, men generellt sett analyserar, coachar och genomför de friska förändringar hos individer och på arbetsplatser via fysträning, kostrådgivning, vägledning inom hälsa och friskvårdsmassage.