Hälsocoach

Friskvårds-/hälsopedagogens yrke innebär att förebygga ohälsa genom att informera och inspirera människor till att välja en sundare livsstil.

En friskvårds-/hälsopedagog skräddarsyr friskvårdsprogram för människors varierande behov.

Det finns många olika inriktningar på en verksamhet som friskvårds-/hälsopedagog då skolorna har olika profil och bredd, men generellt sett analyserar, coachar och genomför de friska förändringar hos individer och på arbetsplatser via fysträning, kostrådgivning, vägledning och massage.