Taktilterapi

Taktilterapi är en medveten och strukturerad beröring av huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Taktilterapi, med beröringsmetoden Taktil Stimulering, kan definieras som en sinnesträning och en omsorgspedagogisk metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Den kan också vara en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform.

Användningsområden:  Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder. Den är ett viktigt stöd i den palliativa vården. Taktilterapi passar alla och används också för stressreducering och i företagshälsovård.

Taktilterapi rekommenderas för att:

  • Skapa lugn och ro
  • Lindra smärta
  • Stärka bindning mellan föräldrar/barn/parnters
  • Öka kommunikationen
  • Öka kroppsuppfattningen
  • Öka immunförsvaret
  • Förbättra mag-tarmfunktionen
  • Understödja nervsystemets organisation
  • Förbättra sårläkning

Läs mer!