Det här får du som medlem i Kroppsterapeuterna

Våra medlemmar är kvalitetssäkrade och försäkrade

Din väg till god hälsa

Våra fyra yrkesområden

Friskvårdens största branschorganisation

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är ett ideellt branschförbund som organiserar yrkesutövare inom behandling, coachning, kost och träning. Här kan du läsa mer om våra fyra yrkesområden och de yrkeskategorier som finns representerade i förbundet.

Våra medlemsformer

Fem former - en enhet

I Kroppsterapeuternas Yrkesförbund kan man vara medlem på olika vis beroende på hur man vill vara verksam.

Egen företagare

Som yrkesverksam medlem med eget företag är ditt medlemskap format efter din roll som aktiv yrkesutövare. Du är givetvis försäkrad och certifierad men blir också inbjudan till event och utbildningar samt får aktuell branschinformation.

Anställd

Som yrkesverksam anställd medlem är den enda skillnaden att det inte ingår någon försäkring i ditt medlemskap. Den står din arbetsgivare för. Du är certifierad och blir inbjuden till event och utbildningar samt får aktuell branschinformation.

Elevmedlem

Som elevmedlem är du ansluten till förbundets gruppförsäkring för elever. Dessutom ingår ett stort antal medlemsförmåner.

Vilande medlem

Om du är yrkesverksam medlem men på grund av tex föräldraledighet, längre sjukskrivning, eller studier inte behöver försäkring kan du ha kvar ditt medlemskap med all annan nytta det erbjuder under en tidsbegränsad period.

Supporter

Du som är tidigare medlem, pensionär eller som helt enkelt är intresserad av Kroppsterapeuterna eller friskvårdsbranschen kan bli supporter.