Integritetspolicy för medlemmar

Kroppsterapeuterna bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR - Dataskyddsförordningen

Vilka typer av information samlar vi in?

När du blir medlem i Kroppsterapeuterna ingår du ett avtal med förbundet och du lämnar uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, personnummer, organisationsnummer. Du som betalar via autogiro lämnar också ett autogiromedgivande med kontonummer så att banken kan dra pengar från ditt konto. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna administrera ditt medlemskap och din försäkring, för fakturahantering och för att kunna kommunicera med dig om vad som händer i förbundet och i frågor som berör dig som medlem.

När du deltar i event eller aktiviteter som Kroppsterapeuterna arrangerar så tar vi oftast bilder som sedan kan komma att användas i vår medlemstidning, på vår hemsida, i nyhetsbrev, trycksaker och på Facebook. Vi informerar om detta i samband med aktiviteten och uppmanar också till att meddela om du inte vill vara med på bild.

Vi genomför också medlemsundersökningar, till exempel där vi samlar in information genom enkäter. Dessa är alltid anonyma om inget annat anges och det är alltid frivilligt att delta i en undersökning.

Hur används informationen?

Vi använder den information vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som medlem i Kroppsterapeuterna och för att utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår verksamhet.

Sök medlem-funktionen på hemsidan
Du som är yrkesverksam medlem i Kroppsterapeuterna blir synlig och sökbar med dina företagsuppgifter under Sök medlem på hemsidan i samband med ditt inträde i förbundet. Det är en av våra medlemsförmåner.  Om du inte vill vara synlig och sökbar på hemsidan ber vi dig kontakta oss så tar vi bort dina uppgifter från hemsidan.

Kommunikation

Vi använder din information för att kunna ge dig information om förbundet och friskvårdsmarknaden, marknadsföringsutskick, kommunicera med dig om våra medlemsförmåner och informera dig om våra regler och villkor. Vi använder dessutom dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Tredje part

Vi samarbetar med tredjepartsföretag som hjälper oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vi samarbetar med tredjepartsföretag och myndigheter för att skapa bättre villkor på marknaden för dig som medlem och för att bistå med information för statistiska ändamål.

Lagring av uppgifter

De uppgifter som du lämnat när du blivit medlem i Kroppsterapeuterna lagras i en databas hos vår systemleverantör under en period om maximalt tre år efter avslutat medlemskap. I avtalet med systemleverantören ingår att säkerheten för de lagrade uppgifterna garanteras.

Hur hanterar vi lagrade uppgifter

Den information som är kopplad till ditt medlemskap bevaras tills ditt medlemskap upphör, såvida vi inte längre behöver informationen för upprätthålla andra lagar, statistiska ändamål, för rapporter till myndigheter mfl. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

Kontakta Kroppsterapeuterna vid frågor

Du når oss på info@kroppsterapeuterna.se

Med reservation för ändringar