Event

Event

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund genomför ett flertal större återkommande event för och med sina medlemmar runt om i Sverige.

Inspirationsdag med årsmöte

På våren skapar vi en inspirationsdag i samband med årsmötet. Utställare, spännande föreläsare och fest med underhållning på kvällen. 

Massagens dag

Massagens dag äger rum den 12 maj varje år runtom i Sverige och övriga Norden sedan 2012. Dagen är till för att lyfta massage, andra kroppsbehandlingar och friskvård överlag. 

Hälsomässor

Under hösten avlöper mässorna varandra! Oftast ställer vi ut på alla de stora hälsomässorna, men det kan finnas undantag. Kroppsterapeuterna visar upp sig med prova på-behandlingar och samtidigt får medlemmarna marknadsföra sina verksamheter.