Vår historia - vår framtid

Kroppsterapeuterna bildades 2001 och har etablerat sig som det ledande förbundet och företrädaren på marknaden. Sammanslagningen av Svenska Massörers Riksförbund (SMRF) och Svenska Kroppsterapeuters Riksförbund (SKR) blev starten för förbundet som idag har en stor bredd av behandlande terapeuter på friskvårdsmarknaden.

Som en följd av marknadens utveckling tog förbundet 2012 beslutet att öppna för medlemskap inom andra yrkeskategorier inom friskvården - personliga tränare och friskvårdskonsulter/hälsopedagoger. Inget kontroversiellt i sig eftersom så många medlemmar redan har den bredden i sina verksamheter. Däremot blev det en viktig signal till de utbildare i branschen vars elever inte har något förbund att ansluta sig till.

Sedan hösten 2012 finns ett affärsnätverk bestående av branschföreträdande företag och utbildare i anslutning till förbundet. De dryga 50 företagen representerar merparten av branschen. Företagen säljer tjänster, varor eller utbildningar till medlemmarna.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande opinionsbildare. Till exempel när det gäller förslaget om ett BOT-avdrag (se  botavdraget.se). Vi arbetar uthålligt och långsiktigt för att förverkliga de mål som vi formulerat för framtiden.

 

Vår vision och strategi

Kroppsterapeuternas vision och långsiktiga strategi sammanfattas i 10 prioriterade områden för 2024-2028.

 1. Friskvårdsmarknaden
 2. Kroppsterapeuternas varumärke
 3. Förbundets tillväxt
 4. Kvalitetssäkring
 5. Ekonomi och lönsamhe
 6. Trygghet
 7. Etik
 8. Samarbeten
 9. Omvärldsbevakning och opinionsbildning
 10. Forskning

 

Internationell samverkan

Kroppsterapeuterna engagerar sig i flera internationella branschorganisationer. På detta vis förankrar vi den svenska modellen och får inspiration och energi från andra länders arbete och forskning. Ett gott exempel på internationellt samarbete är Massagens Dag som arrangeras den 12 maj i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna.

Förbundet söker jämt och ständigt nya samarbeten. Vi uppmanar alla organisationer i branschen att kontakta oss för samverkan.

Tillsammans är vi starka!

 

 1.