Sök stipendium

Kroppsterapeuternas stipendium

Kroppsterapeuternas stipendium sponsras av försäkringsbolaget Svedea och Kroppsterapeuterna. Totalt under året delas 40 000 kronor ut.

Syfte

Syftet med stipendiet är att stimulera och underlätta utbildning för medlemmar i Kroppsterapeuterna och/eller stimulera och underlätta verksamhet som gagnar förbundet. Allt inom ramen för friskvårdsfrämjande ändamål, inom förbundets verksamhetsområden.

Vem kan söka?

Alla som har varit yrkesverksamma medlemmar i förbundet i minst två år kan söka stipendiet.

Ansökningstid

Det går att söka stipendiet hela året men vi har två tillfällen per år då vi hanterar inkomna ansökningar och utser stipendiater.

Se därför till att din ansökan är oss tillhanda före 15 maj eller 15 oktober.

Hur ansöker man?

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar här nedan och skicka in den tillsammans med de underlag du har till utbildningen eller projektet. Antingen per post eller via mejl, info@kroppsterapeuterna.se

Ansökan ska innehålla kursplan/projektbeskrivning, kostnader, start och slut för utbildningen/projektet och motivering till din ansökan.  Var tydlig i din motivering av nyttan med utbildningen/projektet.

Obs! Kostnaden för utbildningen ska anges exklusive moms.

Beviljande

Beslut fattas av Kvalitetsrådet efter beredning. Stipendium går inte att söka för utbildningar som avslutats mer än 7 månader innan sista ansökningsdag (15 maj alternativt 15 oktober).

Förbundets egna, redan subventionerade kurser/workshops, går ej att söka stipendium för.

Den som fått stipendium beviljat kan söka på nytt efter tre år.

Utbetalning

Beviljat stipendium meddelas per mejl. Utbetalning sker mot uppvisande av kvitto och studiebevis och dessa måste ha kommit in till oss under samma år som stipendiet beviljats. Stipendium beviljas med högst 3000 kronor. Eventuell skatt och andra avgifter betalas av stipendiaten.

Sök stipendium