Sök Krystipendiet

Krys stipendium

Kroppsterapeuternas stipendium sponsras av försäkringsbolaget Svedea och Kroppsterapeuterna. Totalt under året delas 40 000 kronor ut.

Syfte

Syftet med stipendiet är att stimulera och underlätta utbildning för medlemmar i Kroppsterapeuterna och/eller stimulera och underlätta verksamhet som gagnar förbundet. Allt inom ramen för friskvårdsfrämjande ändamål, inom förbundets verksamhetsområden.

Vem kan söka?

Alla som har varit yrkesverksamma medlemmar i förbundet i minst två år kan söka Krystipendiet.

Ansökningstid

Det finns fyra tillfällen att söka stipendiet under året.

Se till att din ansökan är oss tillhanda före 15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december.

Hur ansöker man?

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar här nedan och skicka in den tillsammans med de underlag du har till utbildningen eller projektet. Antingen per post eller via mejl, info@kroppsterapeuterna.se

Ansökan ska innehålla kursplan/projektbeskrivning, kostnader, start och slut för utbildningen/projektet och motivering till din ansökan.  Var tydlig i din motivering av nyttan med utbildningen/projektet.

Beviljande

Beslut fattas av Kvalitetsrådet efter beredning. Stipendier betalas inte ut till utbildningar som redan är slutförda.

Förbundets egna, redan subventionerade kurser/workshops, går ej att söka stipendium för.

Den som fått stipendium beviljat kan söka på nytt efter tre år.

Utbetalning

Beviljat stipendium meddelas per mejl. Utbetalning sker mot uppvisande av kvitto och studiebevis. Stipendium beviljas med högst 3000 kronor. Eventuell skatt och andra avgifter betalas av stipendiaten.

Sök stipendium