Krys stipendium

Kroppsterapeuternas stipendium sponsras av försäkringsbolaget Svedea och Kroppsterapeuterna. Totalt under året delas 20 000 kronor ut.

Syfte

Syftet med stipendiet är att stimulera och underlätta utbildning för medlemmar i Kroppsterapeuterna och/eller stimulera och underlätta verksamhet som gagnar förbundet. Allt inom ramen för friskvårdsfrämjande ändamål, inom förbundets verksamhetsområden.

Vem kan söka?

Alla som är yrkesverksamma medlemmar i förbundet kan söka Krystipendiet.

Ansökningstid

Du kan ansöka när som helst under året. Kom in med din ansökan så tidigt du kan, i god tid före utbildningens eller projektets start.

Hur ansöker man?

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar här nedan och skicka in den tillsammans med de underlag du har till utbildningen eller projektet. Antingen per post eller via mejl, info@kroppsterapeuterna.se

Ansökan ska innehålla kursplan/projektbeskrivning, kostnader, start och slut för utbildningen/projektet och motivering till din ansökan.  Var tydlig i din motivering av nyttan med utbildningen/projektet.

Beviljande

Beslut fattas av Kvalitetsrådet efter beredning.

Utbetalning

Ansökningar tas emot året om. Utbetalning sker så snart ansökan är beviljad mot uppvisande av kvitto och studiebevis. Stipendium beviljas med högst 3000 kronor. Eventuell skatt och andra avgifter betalas av stipendiaten (Läs mer).

Sök stipendium