Uppsägning av medlemskap

Vi hoppas att du är nöjd med ditt medlemskap i Kroppsterapeuterna och alla förmåner som ingår. Om du trots detta har funderat på att begära utträde ur förbundet vill vi passa på att informera dig om vad du går miste om när du går ur Kroppsterapeuterna.

Din företagsförsäkring
Företagsförsäkringen ingår i ditt medlemskap om du är yrkesverksam medlem. Om du avslutar ditt medlemskap upphör försäkringen att gälla och du och dina kunder är oförsäkrade.

Medlemsförmåner
Om du som medlem använder dig av olika medlemsförmåner som t ex Visma ekonomi, bokningssystemet Bokadirekt eller abonnerar på hemsidestjänster från Krys samarbetspartners kan dessa rabatter komma att upphöra.

Logotype
Om du lämnar förbundet har du inte längre rätt att använda dig av Krys logotype i din marknadsföring. Du går därmed miste om kraften i att tillhöra den största branschorganisationen inom hälsa och friskvård.

Tidning, medlemsnät, event och utbildningar
Dessutom går du miste om övriga delar av medlemskapet såsom prenumerationen på Kroppsterapeuten, tillgång till medlemssidor där du bland annat kan ta del av företagarpaket, marknadsföringsmaterial, handla i webbshop, annonsera och tävla. Du har inte heller längre möjlighet att delta på event och utbildningar som Kry deltar i eller arrangerar.

Uppsägning.
När du gick med i Kroppsterapeuterna förband du dig att följa våra uppsägningsregler.

Detta gäller vid uppsägning av medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund för medlemmar som är yrkesverksamma, anställda, vilande, elever och supportrar:
Medlemskap sägs upp vid varje halvårsskifte, det vill säga senast den 31 december resp 30 juni. Uppsägningen ska vara skriftlig, antingen via e-post till info@kroppsterapeuterna.se eller per post. När din uppsägning registrerats får du en bekräftelse på din uppsägning. Om uppsägning sker senare än datumen ovan kommer medlemskapet att löpa på till nästkommande halvårsskifte. Information om att se över sitt medlemskap och sin medlemsform kommuniceras i  nyhetsbrev och i Kroppsterapeuten.