Etiska regler

Etiska regler för medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Medlemmen har genom sitt medlemskap förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här.

Medlemmen och kundernas integritet

 •  Medlemmen uppfattar, förstår och respekterar kundernas behov av integritet.
 •  Medlemmen särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Medlemmen har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.
 • Medlemmen visar särskild hänsyn till människor i utsatta situationer.
 • Medlemmen skyddar sin egen kunddata.

Medlemmen och yrkesrollen

 • Medlemmen inser sitt ansvar i arbetet med kunderna.
 • Medlemmen arbetar alltid för kundernas hälsa och välbefinnande.
 • Medlemmen utövar det som han eller hon är utbildad inom.
 • Medlemmen rekommenderar annan behandling när kunderna så behöver, till exempel till hälso- och sjukvården.
 • Medlemmen genomför endast motiverade undersökningar.
 • Medlemmen ger inte behandlingar som kunderna inte behöver eller vill ha.

Medlemmen och samhället

 • Medlemmen uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter eller branschkollegor.
 • Medlemmen har kunskaper om de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • Medlemmen med eget företag följer god företagssed.
 • Medlemmen är seriös i sin prissättning.
 • Medlemmen marknadsför sig sakligt och korrekt.