Certifieringar

Som yrkesverksam medlem får du ett certifikat i form av ett sigill som visar att du är kvalitetssäkrad enligt Kroppsterapeuternas kriterier för medlemskap.

Kriterier för Kvalitetssäkrad medlem sigill 1

 • Har en utbildning från någon av Kroppsterapeuternas godkända utbildningar.
 • Följer Kroppsterapeuternas etiska regler

Hur går det till:

Sigill nummer 1 kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att visa på professionell kunskap.

Sigillet erhålls både i digital- och pappersform.

______________________________________________________________________________

Som medlemsförmån finns möjlighet att erhålla Kroppsterapeuternas sigill Kompetensutvecklad för att visa på kunskaper på en högre nivå.

Kriterier för Kompetensutvecklad sigill 2

 • Varit yrkesverksam i minst tre år i sin profession.
 • Utvecklat sig med relevanta vidareutbildningar om minst 15 heldagar.
 • Alternativt för yogalärare: har 50 dokumenterade undervisningstillfällen med grupp utanför skolan/utbildningen, godkända av yogautbildare.
 • Även fler än en yrkeskategori gäller.
 • Alternativt gjort Kroppsterapeuternas tidigare validering motsvarande 30 hp.
 • Följer Kroppsterapeuternas Etiska regler.

Maila in ditt/dina diplom. Och ett dokument med en sammanfattande beskrivning på utbildningarna det gäller till info@kroppsterapeuterna.se.  Om du vill kan du använda blanketten nedan. Ladda ner den till din dator, fyll i och bifoga i mejlet.

Bifoga registrering eller anställningsbevis med information om din yrkesverksamhet under minst tre år.

Blankett för utbildningar

Sigill nummer två kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att visa på professionell kunskap.

Sigillet erhålls både i digital- och pappersform.

______________________________________________________________________________

Som medlem finns möjlighet att ansöka om Auktorisation och erhålla Kroppsterapeuternas sigill nummer tre för att visa på kunskaper på en högre nivå.

 

Kriterier för Auktoriserad sigill 3

 1. Varit yrkesverksam i minst tre år i sin profession.
 2. Inneha certifikat Kompetensutvecklad sigill nummer 2.
 3. Inneha utökade kunskaper inom sin profession eller närliggande område, i 60hp eller motsvarande inom tex basmedicin, idrottsmedicin, traditionell kinesisk medicin,  ayurveda, näringsmedicin, samtalsterapi.
 4. Ha gott renommé och hålla god kvalité i arbetet. Det styrks genom skriftligt rekommendationsbrev av två välrenommerade kollegor eller andra yrkesverksamma samarbetspartners i sitt yrke med namn, mail och telefonnummer.
 5. Följer Kroppsterapeuternas etiska regler.

 Hur går det till:

 • Maila in ditt/dina diplom och en beskrivning på utbildningen/utbildningarna
 • Maila in rekommendationsbreven
 • Bifoga även registrering eller anställningsbevis med information om yrkesverksamhet under minst tre år.Mailadress: info@kroppsterapeuterna.se

Kostnad: 1 900:- exkl moms. Auktorisationsbevis sigill nummer 3 ingår.

Ansökningsblankett för auktorisation

Auktorisationsråd: Kroppsterapeuternas styrelse utser en auktorisationsansvarig som i sin tur tillsammans med kvalitetsrådet bildar auktorisationsrådet. Rådet kan vi behov anlita sakkunniga. Auktorisationsrådet informerar styrelsen om fattat beslut.

Återkallande av Auktorisation: Kan göras om medlemmen inte längre bedöms uppfylla auktorisationskraven.

Auktorisationen och sigill nummer tre kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att visa på professionell kunskap.