Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill betala medlemskapet via autogiro? Svar: Blanketten Autogiromedgivande hittar du under rubriken Medlemsnytta på hemsidan. Fyll i blanketten och skriv under med din namnteckning.  Är du ny medlem - skicka eller mejla in den tillsammans med din medlemsansökan, autogiro startar så snart det är möjligt.

Vad innehåller medlemsavgiften? Svar: Du betalar en årsavgift på 250 kronor, sedan tillkommer en serviceavgift och försäkringspremie. Serviceavgift är all medlemsnytta du får genom medlemskapet, försäkringen är en grundförsäkring med många delar: för ditt företagande, för dina kunder och för dig själv.

Kan jag bara betala årsavgiften och vara medlem? Svar: Nej, som medlem betalar du hela avgiften som avser medlemskap. Däremot kan du som inte är aktiv i yrket längre bli supporter (se fråga längre ned.)

Gäller grundförsäkringen som jag har för mitt företagande också om jag är anställd och utför behandlingar åt min arbetsgivare? Svar: Nej den gäller inte i en anställning. Det är alltid företaget som är skyldigt att ha en försäkring för sina anställda. Var noga med att se till att det både är behandlingsskada- och ansvarsförsäkring.

Medlemskap under min utbildning, behövs det? Svar: Ja, eftersom det med medlemsförsäkringen också följer en viktig behandlingsskadeförsäkring som även täcker behandlingar som utförs utanför skoltid. Dessutom får du genom medlemskapet möjlighet till kontakt med blivande kollegor i branschen och en hel del tips och råd på medlemsnätet för att få en bra start på ditt företagande och/eller din nya profession.

Vad är en tilläggsförsäkring? Svar: Vissa vidareutbildningar kräver att du har en tilläggsförsäkring; tex  akupunktur, homeopati och öronakupunktur. Du måste skicka in kopia på diplom till kansliet.

Jag ska vara föräldraledig – finns det alternativt medlemskap? Svar: Ja, du kan under innevarande år bli vilande medlem. Medlemsformen används vid tillfälligt uppehåll som exempelvis föräldraledighet, studier eller långvarig sjukdom. Ändringen görs vid halvårsskifte  och kan förlängas ett år i taget. Som vilande medlem har du kvar all medlemsnytta, förutom försäkringen, till ett reducerat pris.

Vad innebär det att vara supporter? Svar: Du kanske inte är aktiv längre men vill fortfarande få information om vad som är på gång i branschen och förbundet. Du får alla nyhetsbrev (ca 30 per år) samt tidningen Kroppsterapeuten. Att vara supporter kostar 300 kronor per kalenderår.

Är Kroppsterapeuterna ett fackförbund? Svar: Nej, vi är inget fackförbund. Vi är en branschorganisation