Medlemsförsäkring

MedlemsförsäkringSom medlem i Kroppsterapeuterna har du en kostnadseffektiv försäkring för din verksamhet. Den hålls ständigt aktuell så att den ska motsvara medlemmarnas förändrade behov. För dig som har eget företag omfattar försäkringen bland annat ansvars- och behandlingsskadeförsäkring, egendoms-, avbrotts- och rättsskydd. Har du anställd personal finns en förmånlig arbetsgivarförsäkring. Utöver grundförsäkring finns olika tillägg som t ex utökat egendomsskydd, för utlandsverksamhet samt för vissa av våra tilläggsterapier.

Genom medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund omfattas du av ett grundläggande försäkringsskydd förutsatt att du har godkänts och betalat medlems- och försäkringsavgift enligt förbundets regler.

En vanlig men felaktig uppfattning är att din hemförsäkring ersätter skador som du råkar ut för om du "bara har en liten" verksamhet. Oftast ger försäkringsbolagen ingen ersättning från hemförsäkringen till dig om det avser något som har med en yrkesmässig verksamhet att göra och där du tar betalt för dina tjänster.

Du kan även hamna i tvist med någon som du haft en yrkesmässig relation med eller bli stämd på ett skadestånd p.g.a. att en patient anser sig ha fått problem eller ådragit sig skador efter en behandling utförd hos dig.

Detta är grundorsaken till att du och alla andra som bedriver någon form av rörelse behöver ha någon slags företagsförsäkring och eventuellt ytterligare tilläggsförsäkringar.

 

Försäkringsmäklare

Söderberg & Partners

E-post: kroppsterapeuterna@soderbergpartners.se

Hemsida: www.soderbergpartners.se

Telefon: 036-580 15 80

 

Försäkringsgivare

Kroppsterapeuternas försäkringsgivare är Svedea AB Specialförsäkringar.

Fullständiga försäkringsvillkor