Medlemsansökan

Bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Ta steget till en starkare gemenskap - för dig och din verksamhet.

Välkommen med din ansökan – fyll i formuläret nedan.

Medlemsform

Yrkesverksam - Anställd

Medlemskapet löper per kalenderår.
Uppsägning sker skriftligt vid halvårsskifte.
Läs mer om våra medlemsformer

Avgift (med autogiro)

139 kr/mån

Medlemsavgift på 250 kr faktureras separat en gång per år.
Totalt 1 912 kr per kalenderår.

1. Välj startdatum för medlemskap

Observera at medlemskapet är bindande per kalendarår

2. Jag betalar månadsavgift via

* I undantagsfall finns möjlighet till halvårsfaktura. Autogiro kan ej ges vid elev, yrkesverksam med annan försäkring och vilande medlemskap

Autogirouppgifter

3. Grundläggande uppgifter

4. Uppgifter om ditt företag

5. Utbildningar

(påbörjade eller avslutade)

Kopia på din utbildningsdiplom

Bifoga diplom i något av filformaten pdf, jpeg och max 5 MB

Ingen fil har valts

6. Försäkring

Läs om förebundets försäkringar här

7. Godkännande, sökande