Våra medlemsformer

I Kroppsterapeuternas Yrkesförbund kan man vara medlem på olika vis beroende på hur man vill vara verksam. Läs nedan om olika medlemsformer.

Yrkesverksam medlem

Medlemskapet löper per kalenderår.

Ingår: Försäkring Grund, medlemstidningen Kroppsterapeuten, nyhetsbrev, inloggning till medlemsnät, inbjudningar till årsmöte och andra aktiviteter, Sök medlem, företagarstöd, marknadsföringsmaterial mm.

Avgift: 219:-/mån med autogiro, Medlemsavgift på 250:- faktureras separat en gång per år. Totalt 2878 kr per kalenderår

Uppsägning: sker skriftligt vid halvårsskifte.

Anställd

Medlemskapet löper per kalenderår.

Ingår: medlemstidningen Kroppsterapeuten, nyhetsbrev, inloggning till medlemsnät, inbjudningar till årsmöte och andra aktiviteter, Sök medlem, företagarstöd, marknadsföringsmaterial mm.

Villkor: Arbetsgivaren ska ha behandlingsskade- och ansvarsförsäkring för medlemmen.

Avgift: 1912 kr per kalenderår (autogiro möjligt).

Uppsägning: sker skriftligt vid halvårsskifte.

Elevmedlem

Medlemskap löper per kalenderår, alt aktuell utbildningsperiod.

Ingår: Försäkring Grund Elev, medlemstidningen Kroppsterapeuten , nyhetsbrev, inloggning till medlemsnät, inbjudningar till årsmöte och andra aktiviteter.

Ingår ej: Sök medlem

Villkor: Försäkring giltig förutsatt att man informerar om att det är elevbehandling, ej ta fullt pris, gäller upp till 3 månader efter avslutad utbildning. Därefter kontakta kansliet vid övergång till yrkesverksamt medlemskap.

Avgift: 600 kr per kalenderår (autogiro ej möjligt)

Uppsägning: sker skriftligt vid halvårsskifte. Kontakta kansliet på info@kroppsterapeuterna.se för omläggning till yrkesverksamt medlemskap.

Vilande medlem

Yrkesverksam medlem som p g a ex föräldraledighet, längre sjukskrivning, studier inte behöver försäkring men ändå vill ha kvar sitt medlemskap med all annan nytta det erbjuder.

Ingår: medlemstidningen Kroppsterapeuten, nyhetsbrev, inloggning till medlemsnät samt inbjudningar till årsmöte och andra aktiviteter.

Ingår ej: Försäkring, medlemsbevis, Sök medlem.

Villkor: Vilande medlemskap gäller innevarande kalenderår. Vid årsskifte görs en påminnelse från Kroppsterapeuterna om att man själv får förnya sitt vilande medlemskap, annars återgår det till yrkesverksamt medlemskap följande kalenderår. Orsak till fortsatt vilande medlemskap ska anges. Medlem kan när som helst under året återgå till yrkesverksamt medlemskap.

Avgift: 1026 kr per kalenderår (autogiro ej möjligt).

Uppsägning: sker skriftligt vid halvårsskifte.

Supporter

Tidigare medlemmar eller pensionärer som vill fortsätta att få information om branschen. Nyhetsbreven samt Kroppsterapeuten skickas ut.

Avgift: 300 kr innevarande år.

Uppsägning: sker skriftligt vid halvårsskifte.

 

Bli medlem

Medlemsansökan - för utskrift

Autogiromedgivande - för utskrift