Publicerad februari 09, 2015

Affärsnätverket på workshop om framtidens hälsa och friskvård

Affärnätverksträff feb-15-2webb

Kroppsterapeuternas affärsnätverk samlades förra veckan till en workshop om hur framtidens friskvård ska ta plats i det digitala samhället. Föredragshållare var Mats Olsson från analysföretaget Kairos Future som under 8 års tid arbetat med långtidsstudien Opinion Hälsa.

Affärsnätverksträff feb-15-1webb

Några  teman som belystes under föreläsningen var:

  • Hur ska vi möta kraven från framtidens hälsokonsument.
  • Vilka blir de nya arenorna och de nya principerna för hälsoskapande.
  • Hur kommer interaktionen mellan individen och hälso- och sjukvårdsaktörerna att se ut.
  • Friskvårdsmarknaden i det digitala samhället.

Deltagarna i affärsnätverket diskuterade efter föreläsningen gruppvis dessa frågeställningar. Workshopen var en uppföljning till ett möte med affärsnätverket  kring dessa frågor som ägde rum förra våren.