Arbetslöshetskassa

Även du som egenföretagare kan betala till arbetslöshetskassan och därmed ha en trygghet tills du kan skaffa ett nytt arbete. Utan medlemskap i arbetslöshetskassan har du inte någon möjlighet att erhålla inkomstrelaterad ersättning ifall du skulle bli arbetslös.

Det finns ett flertal olika alternativ såsom SmåA (Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, Alfakassan, Svensk Handels Arbetslöshetskassa (SHA), Unionen med flera. Hör med dem som du betalar a-kassa till idag. Vissa godkänner att man får bedriva egen verksamhet samtidigt som man arbetar som anställd. Om inte, ta kontakt med de du ska gå över till så hjälper de dig med att begära utträde från ditt förra förbund.

För att kunna få a-kassa behöver du lägga ned ditt företag eller göra det så kallat vilande. Görs det inom två år från företagsstarten kan din a-kassa baseras på tidigare inkomst. Läggs företaget ned efter två år från företagarstarten baseras din a-kassa på intäkterna från ditt företag. Villkoren för din a-kassa är beroende på hur du arbetat med ditt företag. Om du har:

  • drivit företaget på heltid
  • drivit företag vid sidan av en heltidsanställning
  • drivit företag på deltid samt haft en deltidsanställning
  • hyrt en arbetsgivare/ fakturerat utan företag

Hör med din a-kassa för information om vad som gäller för dig.