Certifikat 3 - Auktoriserad

Som medlem finns möjlighet att ansöka om Auktorisation och erhålla Kroppsterapeuternas sigill nummer tre för att visa på kunskaper på en högre nivå.

Kriterier för Auktoriserad sigill nummer 3:

  1. Varit yrkesverksam i minst tre år i sin profession.
  2. Inneha certifikat Kompetensutvecklad sigill nummer 2.
  3. Inneha utökade kunskaper inom sin profession eller närliggande område, i 60hp eller motsvarande inom tex basmedicin, idrottsmedicin, traditionell kinesisk medicin,  ayurveda, näringsmedicin, samtalsterapi.
  4. Ha gott renommé och hålla god kvalité i arbetet. Det styrks genom skriftligt rekommendationsbrev av två välrenommerade kollegor eller andra yrkesverksamma samarbetspartners i sitt yrke med namn, mail och telefonnummer.
  5. Följer Kroppsterapeuternas etiska regler.

 

Hur går det till:

  • Maila in ditt/dina diplom och en beskrivning på utbildningen/utbildningarna
  • Maila in rekommendationsbreven
  • Bifoga även registrering eller anställningsbevis med information om yrkesverksamhet under minst tre år.Mailadress: info@kroppsterapeuterna.se

 

Kostnad: 1 900:- exkl moms. Auktorisationsbevis sigill nummer 3 ingår.

Auktorisationsråd: Kroppsterapeuternas styrelse utser en auktorisationsansvarig som i sin tur tillsammans med kvalitetsrådet bildar auktorisationsrådet. Rådet kan vi behov anlita sakkunniga. Auktorisationsrådet informerar styrelsen om fattat beslut.

Återkallande av Auktorisation: Kan göras om medlemmen inte längre bedöms uppfylla auktorisationskraven.

Auktorisationen och sigill nummer tre kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att visa på professionell kunskap.