Publicerad april 03, 2020

Behandla eller inte?

Det finns  medlemmar i förbundet som är osäkra på hur de ska förhålla sig till att behandla eller inte (kan också gälla träning och coachning) i den rådande situationen.  Det är inte konstigt, eftersom vi arbetar nära kunderna. I Norge har myndigheterna förbjudit kroppsbehandlingar (tillägg: förbudet drogs tillbaka i Norge den 27 april). Det har inte våra svenska myndigheter gjort. En del medlemmar har tagit beslutet att helt avstå från att ta emot kunder, andra fortsätter driva sin verksamhet.            

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund vill klargöra var vi står i frågan om att fortsätta ta emot kunder eller inte under den rådande krisen.

I dagsläget, den 3 april, finns enligt Folkhälsomyndigheten, inget som hindrar våra medlemmar att bedriva sin verksamhet. 

Givetvis är det oerhört viktigt att vara extremt noggrann med handhygien och  hygien i lokal och att absolut inte arbeta om man känner sig det minsta sjuk. Detsamma gäller kunderna. Det är av största vikt att informera dem om vad som gäller för att du ska ta emot dem: Inga sjukdomsymptom och inga sjuka anhöriga. Läs mer om direktiven för yrkeshygiensk verksamhet  från Socialstyrelsen.

Förbundet kan inte ta beslut som påverkar era kliniker. Var och en måste själv ta ansvar för sina egna beslut och informera sina kunder om vad som råder när man kommer till kliniken. 

Vi på Kroppsterapeuterna håller oss givetvis uppdaterade på utvecklingen.

Om nya direktiv kommer från myndigheter och regering kommer vi att följa dem. 

Vi rekommenderar alla medlemmar att följa utvecklingen på

Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/