Publicerad augusti 21, 2014

Ben Benjamin ger nya workshops i november

140405_0458

Ben Benjamin kommer tillbaka till Sverige för nya workshops.

Ben Benjamin, nestor inom muskulär terapi ooch idrottsmedicin, kommer till Sverige och Norge i november för att hålla workshops i ortopedisk massage. I våras höll han en  mycket uppskattad utbildning i axelproblematik i samband med Kroppsterapeuternas inspirationshelg. När Ben Benjamin nu återkommer till Norden ger han tre workshops i Stockholm, Malmö och Oslo. Denna gång kommer fokus att ligga på  ländryggssmärta och hur man kan minska, förebygga och eliminera problem i detta område.