Publicerad september 13, 2016

Blivande seniorcoacher drillas på folkhögskola

seniorcoacher_munkaljungby1

 

På Munka Folkhögskola råder febril aktivitet. Just denna dag träffas kursdeltagarna på Seniorcoachutbildningen. I vanliga fall läser de på distans.

– Här får deltagarna kunskaper och färdigheter för att stötta äldre att bibehålla hälsan. Vi ser till det friska åldrandet, säger Susanne Danielsson, lärare på skolan.

I den lilla byn Munka Ljungby öster om Ängelholm i Skåne, ligger den ståtliga folkhögskolan med anor från 1900-talets början. Här studerar 160 kursdeltagare på olika program, förutom de som läser på distanskurser. Dessutom bor 45 kursdeltagare på skolan under studietiden. Skolan har även en filial i Perstorp någon mil bort.

seniorcoacher_munkaljungby3

Susanne Danielsson visar oss runt. Hon undervisar i kost och fysiologi och är ansvarig för distanskurserna. Med hennes hjälp kastar vi oss rakt in i elden. Ned för stentrappor och genom svindlande källargångar öppnar vi en tung dörr längst bort i korridoren. Där inne sjuder det av liv och lust. Rummet är belamrat med olika styrketräningsapparater och läraren Andreas Carlson är i full färd med att instruera deltagarna som läser till seniorcoacher i styrketräningens ädla konst. Andres har själv gått utbildning på skolan för ca 20 år sedan. Jag hinner läsa orden "koncentrisk" och "excentrisk" på whiteboarden som står mitt i rummet och som Andreas återvänder till med jämna mellanrum. Ett 10-tal kvinnor i åldrarna 25 till 60 år lyssnar uppmärksamt på honom och försöker själva utföra övningarna i par om två.

Ulla Hallqvist är en av de ömsom skrattande, ömsom styrketränande kvinnorna i rummet. Hon är vårdlärare till vardags.

– När jag jobbar med styrketräning och andra övningar så tänker jag alltid på vad denna rörelse och träning kan vara bra för i vardagslivet, säger hon och lyfter en tyngd med rak arm sidledes uppåt.

Coachande samtal

seniorcoacher_munkaljungby2I en helt annan del av den stora pampiga huvudbyggnaden får vi ta del av ett coachande samtal mellan fyra andra deltagare. Som två flugor på väggen sitter jag och fotografen och lyssnar och iakttar. En av kvinnorna säger att ett samtal lätt kan flyta över i något som mötet inte alls skulle handla om från början. Ibland är det bra, man hamnar kanske i pudelns kärna, men ibland måste man stoppa samtalet om man känner att det glider in på ämnen man inte ska hantera som coach. Man får inte bli den "snälla".

Som coach är det viktigt att skapa tillit och göra klart att man är en allierad part och inte en dömande. Det gäller att lyfta personen. Kursdeltagarna är överens om att det krävs träning, träning och åter träning för att bli bra på ett coachande samtal. De utför några rollspel tillsammans och har lite svårt för att hålla koncentrationen. Allvar blandas med skratt.

Ulrika Heindorff är jurist i botten. Idag arbetar hon som politiker i Region Skåne och satsar samtidigt på att efter utbildningens slut starta en egen verksamhet inom kost och träning för seniorer.

– Jag tycker att utbildningen här är jättebra och den funkar bra på distans. Vi har en plattform i First Class där vi bland annat kan diskutera olika frågor som uppstår. Alla våra lärare – Susanne, Andreas och Petra – har gedigna kunskaper inom sina ämnen.

Studerar på halvtid

seniorcoacher_munkaljungbyKursdeltagarna läser på halvtid under en termin. Under denna tid träffas de även några gånger, så som denna vårsöndag.

– Man lär mycket av varandra, det är ett medvetet val att ta in individer i olika åldrar och med olika bakgrund, kommenterar Susanne Danielsson.

Jessica Svensson är 38 år och undersköterska. Hon har många strängar på sin lyra; till vardags undervisar hon i yoga för gravida och nyblivna mammor. Hon är även taktil massör och så kallad social tjänstehundsförare.

– Jag har med mig min hund Hicko som motivator när jag träffar äldre. Jag märker att många äldre blir mer fysiskt aktiva och mer delaktiga när han är med. Han är välutbildad, lugn och känner alltid av läget, säger hon.

Skapar samtalsbroar

Hon berättar att Hicko skapar samtalsbroar med de äldre. Många känner sig utvalda när han kommer fram till dem.

– Jag tycker utbildningen är jättebra, säger hon om Seniorcoachutbildningen. Det passar mig bra att den är på distans, samtidigt behövs de träffar vi har. Det känns som att jag får en bra grund att stå på när jag sedan ska möta seniorer i träning och coachning.


Artikeln är skriven av Kajsa Jacobsson och publicerades först i Kroppsterapeuten Nr 2, 2016. Foto: Peter Brinch.