Certifikatsnivåer

Kroppterapeuternas certifikat finns i tre nivåer:

Certifikat 1 - Kvalitetssäkrad

Som yrkesverksam medlem får du ett certifikat i form av ett sigill som visar att du är kvalitetssäkrad enligt Kroppsterapeuternas kriterier för medlemskap.

Certifikat 2 - Kompetensutvecklad

Som medlemsförmån finns möjlighet att erhålla Kroppsterapeuternas sigill Kompetensutvecklad för att visa på kunskaper på en högre nivå.

>> Läs mer

Certifikat 3 - Auktoriserad

Som medlem finns möjlighet att ansöka om Auktorisation och erhålla Kroppsterapeuternas sigill nummer tre för att visa på kunskaper på en högre nivå.

>> Läs mer