Publicerad augusti 25, 2016

"Fantastiskt att kunna hjälpa människor att få en bättre vardag!"

Erika Nilsson

Erika Nilsson, startade karriären för mer än 14 år sedan. . "Jag går fortfarande med ett leende på läpparna varje dag till jobbet och önskar att alla kan känna så inför sitt jobb."

Allt började med att Erika vaknade en natt och frågade sig själv; Varför har ingen sagt att jag ska bli massör?

Sagt och gjort, 2 veckor senare påbörjade hon sin utbildning till massageterapeut.

– Har inte ångrat mig en dag! Mötet med människor ger så mycket. Det är fantastiskt att se alla fina resultat och att kunna hjälpa människor få en bättre vardag.

Hon ger massageterapi, ansiktszonte­rapi och mindfulness.

– Mindfulness är en helt underbar me­tod att använda sig av vid stress, värk och utbrändhet. Det blir fantastiska resultat på de kunder som först tar en timmes mindfulness innan sin massagebehand­ling. Det är så häftigt att se! De är mycket mer avslappnade på massagebänken och andas rätt vilket gör massagebehand­lingen än mer effektiv.

Gäller att ha rätt kunskaper

Mycket har hänt under de år som Erika varit verksam.

– Idag är det självklart att gå på massa­ge. Kunderna har blivit mer medvetna och ställer fler frågor om sig själv. De undrar varför jag behandlar som jag gör och vad som händer. Det är bra tycker jag!

Erika har under perioder haft anställda. Något som fått henne att brinna för att det enbart ska finnas seriösa utbild­ningsanordnare som uppfyller minst de krav som Kroppsterapeuterna satt upp.

– Jag är så irriterad på alla oseriösa ut­bildningsföretag som lurar personer att gå några helger i tron att de blir massagetera­peuter. Det är inte kul att behöva berätta för de som söker jobb att deras utbildning inte gett dem rätt kompetens utan att de blivit lurade att bli något de inte är.

Erika Nilsson helbildVad har du att saga om ditt medlemskap i Kroppsterapeuterna?
Jag har bara positiva upplevelser. Bra försäkring, snyggt reklammaterial och en bra medlemsservice som gett mig bra svar och hjälp. Det är bra att ni driver branschens frågor mot myn­digheter och politiker som t ex BOT- avdraget. Valideringen är också något bra som jag tror kan lyfta oss terapeuter ytterligare.

Marknadsför du ditt medlemskap i Kroppsterapeuterna?
Kroppsterapeuterna är en kvalitets­stämpel som jag gärna visar upp. Sigillet och klistermärken med Kroppsterapeu­ternas logotype finns i min lokal. Alla nya kunder får fylla i en journal, då berättar jag även om mitt medlemskap och vad det innebär för kunden.

På vilket sätt hjälper Kroppsterapeuterna dig i ditt företagande?
Jag känner mig trygg i mitt företa­gande! Jag har en bra försäkring och det finns hjälp att få om det behövs.

Vad tycker du om våra nyhetsbrev och tidningen Kroppsterapeuten?
Informationen från Kroppsterapeu­terna är bra, lättbegriplig och intressant. Den håller mig uppdaterad på vad som händer i branschen. Jag lägger alltid tid­ningen i väntrummet så att mina kunder kan läsa den. Hemsidan är lätt att navi­gera på och innehåller det jag behöver.

 

FAKTA

Namn: Erika Nilsson

Ålder: 46 år

Ort: Alingsås

Arbetar som: Ansiktszonterapeut, massageterapeut, massör, mindfulnes­sinstruktör i sitt företag Jeol Massage och Mindfulness.

Medlem i Kroppsterapeuterna: Sedan 2002.

Tips till andra terapeuter: Sista kunden för dagen ska få en lika bra behandling som den första så ta bara emot så många du orkar ge den servicen till. Brinn för ditt jobb! Det handlar inte bara om att tjäna pengar! Skicka vidare om din behandling inte ger resultat.Det är du som terapeut som finns för kunden, inte kunden som finns för dig.

 

Text: Pauline Hegner

Foto: Anneli Hildonen