FAQ - vanliga frågor

FAQ

Vad ska jag ta betalt som terapeut?
Svar:
Kroppsterapeuterna får inte gå ut med några riktlinjer för prissättning, enligt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen (läs mer om Karteller på Konkurrensverkets hemsida).

Har jag försäkring som vilande medlem?
Svar:
Nej, du har ingen försäkring som vilande medlem.

Vad ingår i medlemsavgiften?
Svar: Tidningen Kroppsterapeuten, tillgång till medlemsnät och ta del av samarbetsavtal, vår logga och andra erbjudanden, webbshop, bra försäkring till ett lågt pris, telefontid och medlemsservice på kansliet, gratis rådgivning 15 min av advokat, vara med på mässor, marknadsföringsmaterial, foldrar, presentkort, visitkort med mera

Hur går jag tillväga om jag vill säga upp mitt medlemskap?
Svar: Om du vill avsluta ditt medlemskap ska det göras skriftligt, via e-post eller brev, före aktuellt halvårsskifte (senast den 31 december alternativt 30 juni). Vi bekräftar din uppsägning.

Får jag använda Kroppterapeuternas logga på min hemsida?
Svar: Absolut, du hittar den under Medlemskap/Grafisk profil. Du kan själv ladda ner den och använda till olika typer av marknadsföring (finns i två olika filformat). Där hittar du även Krys sigill Kvalitetssäkrad för nedladdning.

Kan jag lägga mitt medlemskap vilande?
Svar: Ja, det kan du göra under en kortare tid, till exempel vid föräldraledighet, studier, sjukskrivning eller kortare uppehåll av verksamhet. Du betalar då medlemsavgift och en lägre serviceavgift. Du har ingen försäkring. Du kan bara ändra medlemsformen vid halvårsskifte. Du kan när som helst återkoppla när du vill starta upp igen.

Hur gör jag för att auktorisera mig?
Svar: Gå in under Medlemskap så hittar du information.

Var hittar jag skadeanmälan?
Svar: Den finner du under Försäkring/Skadeanmälan