Föreläsarna på Inspirationsdagen

Peter Martin

Peter Martin är Inspirationsdagens huvudföreläsare. Han har i 15 år ägnat sig åt hjärnforskning och doktorerade 1998, men han har även jobbat som läkare på vårdcentraler och sjukhus. Idag driver han Göteborgs första dedikerade funktionsmedicinska läkarmottagning.

I sin föreläsning kommer han att prata om funktionsmedicin och hur den kan komma att förändra synsättet på medicin i grunden och hur du kan lära dig mer om detta spännande område för att utvecklas i din yrkesroll.

- Inom funktionsmedicin nöjer man sig inte med att dämpa symptom med läkemedel utan söker ständigt finna och åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Man arbetar holistiskt och systembiologiskt och kartlägger utförligt patientens biokemi, genetik och tarmflora med hjälp av blod-, urin-, saliv-, utandnings- och avföringsprover, säger Peter Martin.

 

Sue Weber

Sue Weber är Doctor of Chiropractic från University of Western States i USA. Hon har också en utbildning i England vid Anglo-European College of Chiropractic där hon har fortbildat sig i pediatrik, diagnostik och behandling av barn och gravida.

Hennes föreläsning kommer att handla om barn och ungdomar som idrottar och vad man ska tänka på vid behandling och träning.

- Det muskeloskeletala systemet hos det växande barnet skiljer sig märkbart från den vuxnes.
Ansvarsfullt omhändertagande av barn kräver kunskaper om tillväxt- och utvecklingsprocessen och hur detta påverkar utvecklingen av det muskeloskeletala systemet. Den här föreläsningen tar upp viktiga punkter när man arbetar med den här gruppen som terapeut och som tränare, säger Sue Weber.

Föreläsningen ges på engelska. Frågor kan besvaras på svenska.