Forskning inom shiatsu

Forskningen om shiatsu är begränsad men det har tillkommit utökad forskning på senare år.

Klienter och terapeuter upplever generella positiva effekter, till exempel förbättring av symtom, avslappning, bättre sömn, samt bättre kroppshållning och rörlighet (Long & Macay 2003, Cheesman, Christian & Creswell 2001).

I en observationsstudie baserat på 948 klienter som mottagit shiatsu från 85 shiatsuterapeuter i tre länder (Österrike, Spanien och Storbritannien), kom man fram till att shiatsu kan vara till nytta för att upprätthålla och förbättra hälsan (Long, 2008).

Även om mindre kliniska prövningsstudier visar liknande lovande resultat, så visar en systematisk genomgång av nio studier av shiatsu att det för närvarande finns otillräckliga bevis på shiatsuns effekter för något specifikt hälsotillstånd eller symtom (Robinson, Lorenc & Liao 2011).

Man har även studerat negativa reaktioner och få biverkningar påträffades, vilket indikerar att shiatsu är en säker terapi (Long, Esmonde & Connolly 2009).

Studier om shiatsu

Cheesman, S., Christian, R., & Cresswell, J. (2001). Exploring the value of shiatsu in palliative care day services. International Journal of Palliative Nursing, 7(5), 234-239.

Long, A. F. (2008). The effectiveness of shiatsu: findings from a cross-European, prospective observational study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(8), 921-930.

Long, A. F., Esmonde, L., & Connolly, S. (2009). A typology of negative responses: A case study of shiatsu. Complementary Therapies in Medicine, 17(3), 168-175.

Long, A. F., & Mackay, H. C. (2003). The effects of shiatsu: findings from a two-country exploratory study. The Journal of Alternative & Complementary Medicine, 9(4), 539-547.

Robinson, N., Lorenc, A., & Liao, X. (2011). The evidence for Shiatsu: a systematic review of Shiatsu and acupressure. BMC Complementary and Alternative Medicine, 11(1), 88.